Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Hủy miễn phí 24 giờ

Tận hưởng hủy miễn phí 24 giờ

Hội viên Cathay sẽ an tâm hơn khi đặt chuyến bay bởi quý khách có thể hủy vé miễn phí trong vòng 24 giờ.

Cách thức hoạt động

Hãy trở thành hội viên Cathay

Đăng ký để trở thành hội viên Cathay và tận hưởng quyền lợi hủy miễn phí 24 giờ, cùng với các quyền lợi dành riêng cho hội viên khác.

Đặt chỗ trực tiếp với chúng tôi

Khi quý khách đặt chỗ trực tiếp trên trang web, ứng dụng di động của chúng tôi hoặc WeChat Mini Program, hãy nhớ đăng nhập với tư cách hội viên và kiểm tra xem số thẻ hội viên Cathay của quý khách đã được thêm vào trường “Số khách hàng thường xuyên” khi nhập thông tin cá nhân của quý khách hay chưa.

Hủy miễn phí trong vòng 24 giờ

Quý khách thay đổi quyết định sau khi đặt chỗ? Nếu quý khách cần hủy vé, quý khách có thể thực hiện việc này miễn phí trong vòng 24 giờ thông qua Quản lý Đặt chỗ. Quý khách có thể kiểm tra email xác nhận ban đầu của mình để biết ngày và thời gian hủy miễn phí.

Những việc quý khách cần biết

Đặt chỗ có thể được hoàn tiền

Chúng tôi sẽ hoàn tiền đặt chỗ chuyến bay được thực hiện trực tiếp với chúng tôi trên trang web, ứng dụng di động hoặc WeChat Mini Program nếu:

 • Số thẻ hội viên Cathay đã được thêm vào hoặc khi quý khách đăng ký và đồng ý trở thành hội viên Cathay trong quá trình đặt chỗ chuyến bay;
 • Đặt chỗ được thực hiện hơn tám ngày trước khi chuyến bay đầu tiên của quý khách khởi hành;
 • Đặt chỗ đã được thanh toán bằng tiền mặt hoặc kết hợp dặm bay và tiền mặt;
 • Yêu cầu hoàn tiền thực hiện qua Quản lý Đặt chỗ trong vòng 24 giờ sau khi đặt chỗ; và
 • Thuế và phụ phí nhiên liệu cũng có thể được hoàn lại khi sử dụng tùy chọn hủy 24 giờ miễn phí.

Các dịch vụ du lịch bổ sung được mua hoặc đổi thưởng trong cùng một đặt chỗ, bao gồm dịch vụ đặt chỗ ngồi trước, hành lý quá cước trả trước và thẻ phòng chờ, cũng sẽ đủ điều kiện để được hoàn tiền bằng cách điền vào mẫu yêu cầu hoàn tiền trực tuyến hoặc liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng.


Đặt chỗ không thể hoàn tiền

Chúng tôi không thể hoàn tiền đặt chỗ nếu:

 • Quý khách không thêm số hội viên Cathay trong quá trình đặt chỗ hoặc thêm vào sau khi đặt chỗ chuyến bay
 • Số thẻ hội viên Cathay đã thêm vào đặt chỗ không khớp với tên hành khách
 • Chuyến bay đầu tiên của quý khách diễn ra trong vòng tám ngày kể từ ngày đặt chỗ (dưới 192 giờ trước khi khởi hành)
 • Mã giảm giá đã được áp dụng cho đặt chỗ (có hiệu lực từ ngày 3 tháng 6 năm 2024)
 • Vé máy bay đã được sử dụng, đặt lại, xuất lại hoặc giữ trước đây
 • Dịch vụ “Giữ giá vé” đã được sử dụng
 • Quý khách đang có một đặt chỗ tách (trong đó một hoặc nhiều hành khách đã được tách ra khỏi đặt chỗ ban đầu)
 • Yêu cầu hoàn tiền thực hiện sau ngày và thời gian hủy miễn phí, như được hiển thị trên trang thanh toán và email xác nhận; và
 • Yêu cầu hoàn tiền thực hiện thông qua mẫu yêu cầu hoàn tiền trực tuyến, bộ phận Chăm sóc Khách hàng hoặc trò chuyện trực tiếp của chúng tôi.


Chúng tôi cũng không thể hoàn tiền:

 • Đặt vé thưởng chuyến bay Asia Miles, đặt phòng khách sạn, vận chuyển đường bộ và đường biển, bảo hiểm du lịch và các gói mua cùng với chuyến bay
 • Đặt chỗ theo đoàn và MICE (cuộc họp, ưu đãi, hội nghị, triển lãm)
 • Hội viên của chương trình khách hàng thường xuyên khác

Câu hỏi thường gặp

Hội viên Cathay đã mua vé qua Cathay Pacific – trên trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi – có thể hủy vé miễn phí trong vòng 24 giờ thông qua mục Quản lý Đặt chỗ. Truy cập phần hủy miễn phí trong 24 giờ để tìm hiểu thêm.

Hội viên Cathay đã thêm số thẻ hội viên hoặc đã đăng ký tư cách hội viên trong quá trình đặt chỗ sẽ đủ điều kiện. Nếu quý khách chưa phải là hội viên, hãy đăng ký ngay để được hưởng quyền lợi hủy miễn phí 24 giờ.

Chỉ cần điền số thẻ hội viên Cathay của quý khách tại thời điểm đặt chỗ trên trang “Thông tin hành khách” để hưởng quyền lợi này. Nếu quý khách thêm số thẻ hội viên sau khi đặt chỗ thì sẽ không đủ điều kiện để hủy miễn phí 24 giờ.

Xin lưu ý rằng toàn bộ đặt chỗ đủ điều kiện để hủy miễn phí trong vòng 24 giờ nếu một trong số các hành khách là hội viên Cathay và số thẻ hội viên của hành khách được thêm vào trong quá trình đặt chỗ. Quý khách không thể hủy một phần đặt chỗ trực tuyến. Một cách khác là quý khách có thể hủy toàn bộ đặt chỗ và đặt lại chỗ.

Các đặt chỗ thực hiện trên trang web của chúng tôi tại cathaypacific.com, ứng dụng di động Cathay Pacific hoặc WeChat Mini Program đều đủ điều kiện được hủy vé miễn phí trong 24 giờ. 

Đặt chỗ không hợp lệ bao gồm:

 • Các chuyến bay khởi hành trong vòng tám ngày tới (192 giờ tới)
 • Đặt chỗ có áp dụng mã giảm giá (có hiệu lực từ ngày 3 tháng 6 năm 2024)
 • Đặt vé thưởng chuyến bay Asia Miles, đặt phòng khách sạn, đặt gói dịch vụ, đặt chỗ theo đoàn, MICE (cuộc họp, ưu đãi, hội thảo, triển lãm), đặt chỗ và các dịch vụ liên danh vận chuyển đường bộ và đường biển

Chỉ dịch vụ đặt chỗ ngồi trước, hành lý quá cước trả trước và thẻ phòng chờ đã mua hoặc đã đổi thưởng trong cùng một khung thời gian hủy miễn phí 24 giờ mới đủ điều kiện để được hoàn tiền.

Ngày và giờ hủy miễn phí sẽ được hiển thị trên trang thanh toán và email xác nhận.

Các dịch vụ du lịch bổ sung bao gồm bảo hiểm du lịch và phí dịch vụ “Giữ giá vé” không được hoàn tiền theo chính sách này.

Quý khách cần gửi yêu cầu hoàn tiền trực tuyến hoặc qua ứng dụng di động tại mục Quản lý Đặt chỗ > Đặt chỗ lại và hoàn tiền.

Việc gửi trực tuyến thông qua mục Quản lý Đặt chỗ hiện không hỗ trợ hoàn tiền cho dịch vụ du lịch bổ sung. Vui lòng gửi yêu cầu hoàn tiền dịch vụ du lịch bổ sung qua mẫu yêu cầu hoàn tiền trực tuyến hoặc liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi.

 • Tiền mặt và chuyển khoản: 20 ngày theo lịch*
 • Các hình thức thanh toán khác: 7 ngày theo lịch*

* Xin lưu ý rằng thời gian cần thiết để khoản tiền hoàn vé thực tế đến tài khoản của quý khách sẽ phụ thuộc vào từng ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Thời gian xử lý hoàn tiền cũng có thể khác nhau giữa các loại vé và các dịch vụ du lịch bổ sung. Các hướng dẫn nêu trên không áp dụng với hoàn tiền đặc biệt, có liên quan đến dịch vụ của các hãng hàng không khác.

Nếu quý khách đã thanh toán bằng Miles Plus Cash, số dư dặm sẽ được ghi có vào tài khoản hội viên của quý khách sau bảy ngày làm việc. Vui lòng tham khảo trang Tóm tắt trạng thái hội viên để biết số dặm được hoàn lại. Phần tiền mặt sẽ được hoàn trả vào thẻ thanh toán ban đầu trong vòng 7 ngày làm việc.

Không, quý khách cần thêm số thẻ hội viên Cathay tại thời điểm đặt chỗ để được hủy vé miễn phí 24 giờ. Hội viên viên đã đăng ký trong quá trình đặt chỗ cũng đủ điều kiện để hủy vé miễn phí 24 giờ.

Không. Ngay cả khi quý khách không phải là hội viên Cathay, quý khách vẫn có quyền được hủy miễn phí 24 giờ dựa trên luật người tiêu dùng địa phương của quý khách. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo trang này.