• Đăng nhập/đăng kýoneworld
  Cathay Pacific:
  Mở đặc quyền dành cho hội viên

  Điểm thăng hạng

  Với tư cách là hội viên Cathay, càng tích lũy được nhiều điểm, quý khách càng có thể nhận được nhiều quyền lợi dành cho hội viên.

  Cách thức hoạt động

  Bắt đầu tích lũy Điểm thăng hạng tại thời điểm tham gia để quý khách có thể tiếp cận các quyền lợi riêng và nâng hạng hội viên của mình. Sau đây là cách quý khách có thể bắt đầu tích điểm:

  Điều kiện về hạng hội viên

  Biểu dưới đây quy định số Điểm thăng hạng cần thiết trong vòng một năm là hội viên để gia hạn hoặc nâng hạng hội viên. Ngoài các điểm này, hội viên phải bay ít nhất một chặng bay hợp lệ với Cathay Pacific.

   

  Green

  Silver

  Gold

  Diamond

  Điểm thăng hạng để nâng hạng

  (trong vòng một năm là hội viên)
  - 300 600 1.200
  Thời hạn hiệu lực của hội viên Trọn đời 1 năm 1 năm 1 năm

   

   

  Khi trở thành hội viên Cathay, quý khách sẽ trở thành hội viên hạng Green. Thời hạn là hội viên hiện tại của quý khách không có gì thay đổi và kéo dài 12 tháng kể từ ngày gia nhập, gia hạn, nâng hoặc xuống hạng so với hạng hiện tại. Sau khi gia hạn, nâng hạng hoặc xuống hạng hội viên, Điểm thăng hạng của quý khách sẽ được tự động chuyển về 0 và bắt đầu một năm tham gia hội viên mới.

  Hội viên được nâng hạng ngay sau khi tích lũy đủ Điểm thăng hạng để bước vào ngưỡng hạng tiếp theo trong một năm tham gia hội viên. Vì không được phép nâng nhiều hạng, hội viên chỉ được phép nâng mỗi lần một hạng.