Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi và câu hỏi thường gặp

Trong bối cảnh COVID-19 gia tăng, chúng tôi đang tiếp nhận số lượng cuộc gọi rất lớn và chúng tôi rất tiếc khi thời gian chờ đợi vì thế sẽ lâu hơn bình thường. Có được thông tin quý khách đang tìm kiếm ngay bây giờ bằng cách xem các câu hỏi thường gặp nhất của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

Chăm sóc Khách hàng

Việt Nam

Liên hệ đặt chỗ:
(tại phòng vé Thành phố Hồ Chí Minh)
+84 28 3822 3203

(tại phòng vé Thành phố Hồ Chí Minh)
+84 28 3822 3203

Thứ 2 tới Thứ 6: 08:30 – 16:30
Thứ 7, Chủ nhật & ngày lễ: đóng cửa

Gọi từ nước khác:
+852 2747 3333 (cước phí quốc tế có thể áp dụng)

+852 2747 3333 (cước phí quốc tế có thể áp dụng)

Hoạt động 24/7

Hành lý và các yêu cầu khác

Marco Polo Club

Đặc khu Hành chính Hồng Kông

Xanh/ Bạc/ Vàng: 2747 5500
24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần

Kim cương: 2747 3888
24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần

Số điện thoại miễn phí toàn cầu *

Xanh/ Bạc/ Vàng: +800 2747 5500
Kim cương: +800 2747 3888
24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần

* Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ của quý khách, cước phí có thể được áp dụng khi gọi từ điện thoại di động.

Thêm thông tin chi tiết

Asia Miles

Đặc khu Hành chính Hồng Kông

2747 3838

24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần

Thêm thông tin chi tiết

Câu hỏi thường gặp

Chọn một chủ đề dưới đây