Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Yêu cầu hoàn tiền

Chúng tôi hiểu rằng kế hoạch đi lại có thể thay đổi bất ngờ.

Nếu quý khách muốn yêu cầu hoàn tiền vé hoặc các dịch vụ khác đã mua trực tiếp từ trang web hoặc ứng dụng di động của Cathay Pacific, vui lòng chọn sản phẩm bên dưới và hoàn thành mẫu yêu cầu hoàn tiền trực tuyến.