Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Bản quyền

Bản quyền và Khước từ trách nhiệm

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM

Các thông tin trên trang web này được soạn thảo phục vụ mục đích cung cấp thông tin về Cathay Pacific Airways Limited (“Cathay Pacific”) và các chi nhánh của mình và các dịch vụ mà họ cung cấp. Đây không phải là một lời chào bán chứng khoán và không được lấy làm căn cứ cho bất kỳ quyết định đầu tư nào.

Trang web này được Cathay Pacific xây dựng một cách có thiện chí dựa trên các nguồn lực nội bộ và bên ngoài. Mặc dù sẽ luôn nỗ lực để cập nhật các thông tin trên trang web này, song Cathay Pacific sẽ không xác nhận hoặc đảm bảo nào về sự hoàn chỉnh hoặc tính chính xác của các thông tin có trên trang web này. Do đó, quý khách nên kiểm tra các thông tin thu được từ trang web này trước khi hành động dựa trên các thông tin đó bằng cách gọi đến văn phòng của Cathay Pacific tại địa phương, đối tác của Cathay Pacific liên quan hoặc một đại lý du lịch (tùy trường hợp cụ thể).

Tài liệu này được cung cấp 'theo nguyên trạng' mà không có bất kỳ sự bảo đảm hoặc xác nhận nào, hoặc rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bảo đảm được ngụ ý hoặc các điều khoản được ngụ ý nào về tính thương mại, sự phù hợp cho mục đích cụ thể hoặc không có sự vi phạm nào.

Bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng các thông tin, tài liệu thu được từ, có tại hoặc thông qua trang web này, quý khách đồng ý rằng Cathay Pacific sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với quý khách hoặc bất kỳ người nào khác về những thiệt hại do hậu quả trực tiếp hay gián tiếp (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất hoặc hỏng dữ liệu) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng thông tin và/hoặc tài liệu, bất kể các thông tin và/hoặc tài liệu đó được lấy từ hoặc có tại trang web này hay do quý khách truy cập các tài liệu khác trên mạng Internet thông qua các liên kết web từ trang web này.

Các ngoại lệ và giới hạn nêu trên chỉ áp dụng trong phạm vi pháp luật cho phép.

Việc vận chuyển hành khách, hành lý và hàng hóa bằng máy bay sẽ được thực hiện theo Điều kiện vận chuyển của Cathay Pacific (tùy theo trường hợp cụ thể). Dịch vụ và các sản phẩm khác được mô tả trên trang web này, bao gồm các dịch vụ di động được cung cấp thông qua các thiết bị di động và thiết bị không dây, cũng sẽ phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện mà quý khách có thể nhận nội dung chi tiết từ Cathay Pacific hay các nhà cung cấp dịch vụ khác (tùy theo trường hợp cụ thể).

Bản quyền của các tài liệu có trên trang web này và các tài liệu được cung cấp thông qua các thiết bị di động và thiết bị không dây của quý khách đều thuộc về Cathay Pacific. Không phần nào của các tài liệu này được phép sao chép, truyền tải hoặc tải về và lưu lại, ngoại trừ việc bạn có thể sao chép bất kỳ phần nào của tài liệu này tuân theo các điều kiện sau:-

  1. Tài liệu chỉ có thể được sử dụng cho mục đích cá nhân và các mục đích phi thương mại.
  2. Các bản sao phải giữ lại bất kỳ bản quyền hoặc thông báo sở hữu trí tuệ nào khác có trong tài liệu gốc; và
  3. Các sản phẩm, công nghệ hoặc quy trình được mô tả trên trang web này và các thông tin tương tự được cung cấp qua các thiết bị di động và thiết bị không dây của quý khách có thể thuộc quyền sở hữu trí tuệ khác của Cathay Pacific hoặc bên thứ ba khác. Chúng tôi không cấp phép trong văn bản này nhằm tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.

Tất cả các nhãn hiệu được xác định bằng biểu tượng ® hoặc TM là thương hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký của Cathay Pacific hoặc là thương hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ được Cathay Pacific sử dụng. Quý khách không được phép sử dụng các nhãn hiệu đó khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của Cathay Pacific.

Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm khi sử dụng các siêu liên kết đến các trang web hoặc các nguồn khác trên internet. Các nội dung, độ chính xác, ý kiến đưa ra và các liên kết khác được cung cấp tại các trang web này không được Cathay Pacific điều tra, xác minh, giám sát hoặc xác nhận. Cathay Pacific từ chối mọi trách nhiệm về tính chính xác, nội dung, tính sẵn có hoặc thiếu sót thông tin mà quý khách phát hiện thấy trên các trang web liên kết đến hoặc từ trang web này. Do đó, bạn nên tìm hiểu và kiểm tra trước khi tiến hành truy cập trực tuyến hoặc ngoại tuyến hoặc giao dịch với các bên thứ ba. Chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào mà bạn có thể chuyển tiếp hoặc được yêu cầu cung cấp cho bên thứ ba. Bạn khước từ chắc chắn bất kỳ yêu cầu bồi thường nào chống lại chúng tôi đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc truy cập vào hoặc tương tác với bất kỳ trang web nào khác thông qua trang web này.

Việc bạn sử dụng trang web này và các dịch vụ di động mà chúng tôi cung cấp thông qua thiết bị di động và thiết bị không dây của bạn sẽ có nghĩa là bạn đồng ý với những điều khoản và điều kiện được nêu ở trên, và các điều khoản này có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm. Về vấn đề này, Cathay Pacific bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện tùy từng thời điểm, và việc quý khách tiếp tục sử dụng trang web này cũng như các dịch vụ di động mà chúng tôi cung cấp thông qua các thiết bị di động và thiết bị không dây của quý khách sau khi có các sửa đổi đó sẽ đồng nghĩa với việc quý khách đồng ý với các thay đổi. Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ phần nào của trang web này, hoặc các thông tin giống hệt nhau được cung cấp thông qua các thiết bị di động và thiết bị không dây của bạn, hoặc với bất kỳ hoặc tất cả các điều khoản sử dụng, bạn có toàn quyền ngừng sử dụng trang web này và/hoặc các dịch vụ di động của chúng tôi.

(Các nội dung trên có thể được dịch sang ngôn ngữ khác, nhưng phiên bản tiếng Anh luôn được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có mâu thuẫn).

Tất cả các tập tin tải về trên trang này đều ở dạng PDF (Định dạng Văn bản Di động) và có thể xem bằng phần mềm Adobe Acrobat Reader. Bạn có thể tải về phần mềm Reader miễn phí từ trang web của Adobe.

Thông báo này được soạn bằng tiếng Anh và có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác. Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa bản tiếng Anh và bản dịch của thông báo này, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Các Điều khoản và điều kiện này được cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 4 năm 2015.

Thông tin thêm về quy định Pháp lý và Quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư khách hàng - Phụ lục dành cho Châu Âu

Chính sách quyền riêng tư khách hàng - Phụ lục dành cho khu vực không phải Châu Âu

Chính sách quyền riêng tư của khách hàng - Trung Quốc đại lục

Chính sách quyền riêng tư của khách hàng - Hàn Quốc

Điều lệ Vận chuyển của Cathay Pacific (PDF), Liên kết mở ra trong một cửa sổ mới do các đơn vị bên ngoài khai thác và có thể không tuân thủ theo cùng chính sách truy cập như Cathay Pacific .

Thông báo về Điều lệ về Quyền của Hành khách đi tới/ từ Ấn Độ (PDF), Liên kết mở ra trong một cửa sổ mới do các bên bên ngoài khai thác và có thể không tuân theo chính sách truy cập tương tự như Cathay Pacific.

Thông báo về Quyền lợi theo Luật Dịch vụ Hàng không của Israel(PDF), Liên kết mở ra trong một cửa sổ mới do các bên bên ngoài khai thác và có thể không tuân theo chính sách truy cập tương tự như Cathay Pacific.

Điều kiện Hợp đồng ET/Thông báo và EC 889 Trách nhiệm pháp lý của Hãng vận chuyển Hàng không đối với Hành khách/Hành lý của họ (PDF), Liên kết mở ra trong một cửa sổ mới do các bên bên ngoài khai thác và có thể không tuân theo chính sách truy cập tương tự như Cathay Pacific .

Tất cả các tệp tin tải về trên trang này đều ở dạng PDF (Định dạng Văn bản Di động) và có thể xem bằng phần mềm Adobe Acrobat Reader. Quý khách có thể tải ứng dụng Reader miễn phí từ trang web của Adobe. , Liên kết mở ra trong một cửa sổ mới do các bên bên ngoài khai thác và có thể không tuân theo chính sách truy cập tương tự như Cathay Pacific .