Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Thông tin về hành lý

Kiểm tra hành lý miễn cước

Hãy hỏi nhân viên hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi về hành lý miễn cước và hành lý tính cước cho chuyến bay tiếp theo của quý khách với Cathay Pacific.
(Chỉ có bằng tiếng Anh)

Hãy trò chuyện!

Tiêu chuẩn hành lý miễn cước

Những quy định này dành cho khách hàng có chỗ ngồi đã đặt, bay các tuyến phổ biến nhất của chúng tôi.

Vui lòng chú ý rằng nếu chuyến bay của bạn đã được nâng hạng với Đấu giá nâng hạng, hành lý miễn cước vẫn dựa trên loại vé ban đầu

Hành lý xách tay
7 kg / 15 lbs
1 kiện
Chiều cao (H) tối đa 23 cm / 9”
Chiều rộng (W) tối đa 36 cm / 14”
Chiều dài (L) tối đa 56 cm / 22”

 

 

Bạn cũng có thể mang một món đồ nhỏ lên máy bay. Các món đồ này bao gồm túi xách nhỏ, túi xách laptop, ba lô nhỏ, túi máy ảnh hoặc cặp.

Hành lý ký gửi
2 kiện - tổng trọng
lượng các 30 kg / 66 lbs
(Trên hầu hết các chuyến bay)
2 kiện - 23 kg / 50 lbs
mỗi kiện
(Bay đến, đi hoặc qua Châu Mỹ)
1 kiện - 23 kg / 50 lbs (Hồng Kông đi/đến Auckland/Christchurch - chuyến bay thẳng)

Các giới hạn về kích cỡ và số lượng hành lý có thể được áp dụng.
Vui lòng xem chi tiết đầy đủ.

Hành lý xách tay
7 kg / 15 lbs
1 kiện
Chiều cao (H) tối đa 23 cm / 9”
Chiều rộng (W) tối đa 36 cm / 14”
Chiều dài (L) tối đa 56 cm / 22”

 

 

Bạn cũng có thể mang một món đồ nhỏ lên máy bay. Các món đồ này bao gồm túi xách nhỏ, túi xách laptop, ba lô nhỏ, túi máy ảnh hoặc cặp.

Hành lý ký gửi
2 kiện - tổng trọng
lượng các 35 kg / 77 lbs
(Trên hầu hết các chuyến bay)
2 kiện - 25 kg / 55 lbs
mỗi kiện
(Bay đến, đi hoặc qua Châu Mỹ)
2 kiện - 23 kg / 50 lbs
mỗi kiện
(Hồng Kông đi/đến Auckland/Christchurch - chuyến bay thẳng)

Các giới hạn về kích cỡ và số lượng hành lý có thể được áp dụng.
Vui lòng xem chi tiết đầy đủ.

Hành lý xách tay
10 kg / 22 lbs
1 kiện
Chiều cao (H) tối đa 23 cm / 9”
Chiều rộng (W) tối đa 36 cm / 14”
Chiều dài (L) tối đa 56 cm / 22”

 

 

Bạn cũng có thể mang một món đồ nhỏ lên máy bay. Các món đồ này bao gồm túi xách nhỏ, túi xách laptop, ba lô nhỏ, túi máy ảnh hoặc cặp.

Hành lý ký gửi
2 kiện - tổng trọng
lượng các 40 kg / 88 lbs
(Trên hầu hết các chuyến bay)/td>
2 kiện - 32 kg / 70 lbs
mỗi kiện
(Bay đến, đi hoặc qua Châu Mỹ)
3 kiện - 23 kg / 50 lbs
mỗi kiện
(Hồng Kông đi/đến Auckland/Christchurch - chuyến bay thẳng)

Các giới hạn về kích cỡ và số lượng hành lý có thể được áp dụng.
Vui lòng xem chi tiết đầy đủ.

Hành lý xách tay
15 kg / 33 lbs
1 kiện
Chiều cao (H) tối đa 23 cm / 9”
Chiều rộng (W) tối đa 36 cm / 14”
Chiều dài (L) tối đa 56 cm / 22”

 

 

Bạn cũng có thể mang một món đồ nhỏ lên máy bay. Các món đồ này bao gồm túi xách nhỏ, túi xách laptop, ba lô nhỏ, túi máy ảnh hoặc cặp.

Hành lý ký gửi
3 kiện - tổng trọng
lượng các 50 kg / 110 lbs
(Trên hầu hết các chuyến bay)
2 kiện - 32 kg / 70 lbs
mỗi kiện
(Bay đến, đi hoặc qua Châu Mỹ)

Các giới hạn về kích cỡ và số lượng hành lý có thể được áp dụng.
Vui lòng xem chi tiết đầy đủ.

Hành lý xách tay
7 kg / 15 lbs
1 kiện
Chiều cao (H) tối đa 23 cm / 9”
Chiều rộng (W) tối đa 36 cm / 14”
Chiều dài (L) tối đa 56 cm / 22”

 

 

Bạn cũng có thể mang một món đồ nhỏ lên máy bay. Các món đồ này bao gồm túi xách nhỏ, túi xách laptop, ba lô nhỏ, túi máy ảnh hoặc cặp.

Hành lý ký gửi
2 kiện - tổng trọng
lượng các 30 kg / 66 lbs
(Trên hầu hết các chuyến bay)
2 kiện - 23 kg / 50 lbs
mỗi kiện
(Bay đến, đi hoặc qua Châu Mỹ)
1 kiện - 23 kg / 50 lbs (Hồng Kông đi/đến Auckland/Christchurch - chuyến bay thẳng)

Các giới hạn về kích cỡ và số lượng hành lý có thể được áp dụng.
Vui lòng xem chi tiết đầy đủ.

Hành lý xách tay
7 kg / 15 lbs
1 kiện
Chiều cao (H) tối đa 23 cm / 9”
Chiều rộng (W) tối đa 36 cm / 14”
Chiều dài (L) tối đa 56 cm / 22”

 

 

Bạn cũng có thể mang một món đồ nhỏ lên máy bay. Các món đồ này bao gồm túi xách nhỏ, túi xách laptop, ba lô nhỏ, túi máy ảnh hoặc cặp.

Hành lý ký gửi
2 kiện - tổng trọng
lượng các 35 kg / 77 lbs
(Trên hầu hết các chuyến bay)
2 kiện - 25 kg / 55 lbs
mỗi kiện
(Bay đến, đi hoặc qua Châu Mỹ)
2 kiện - 23 kg / 50 lbs
mỗi kiện
(Hồng Kông đi/đến Auckland/Christchurch - chuyến bay thẳng)

Các giới hạn về kích cỡ và số lượng hành lý có thể được áp dụng.
Vui lòng xem chi tiết đầy đủ.

Hành lý xách tay
10 kg / 22 lbs
1 kiện
Chiều cao (H) tối đa 23 cm / 9”
Chiều rộng (W) tối đa 36 cm / 14”
Chiều dài (L) tối đa 56 cm / 22”

 

 

Bạn cũng có thể mang một món đồ nhỏ lên máy bay. Các món đồ này bao gồm túi xách nhỏ, túi xách laptop, ba lô nhỏ, túi máy ảnh hoặc cặp.

Hành lý ký gửi
2 kiện - tổng trọng
lượng các 40 kg / 88 lbs
(Trên hầu hết các chuyến bay)/td>
2 kiện - 32 kg / 70 lbs
mỗi kiện
(Bay đến, đi hoặc qua Châu Mỹ)
3 kiện - 23 kg / 50 lbs
mỗi kiện
(Hồng Kông đi/đến Auckland/Christchurch - chuyến bay thẳng)

Các giới hạn về kích cỡ và số lượng hành lý có thể được áp dụng.
Vui lòng xem chi tiết đầy đủ.

Hành lý xách tay
15 kg / 33 lbs
1 kiện
Chiều cao (H) tối đa 23 cm / 9”
Chiều rộng (W) tối đa 36 cm / 14”
Chiều dài (L) tối đa 56 cm / 22”

 

 

Bạn cũng có thể mang một món đồ nhỏ lên máy bay. Các món đồ này bao gồm túi xách nhỏ, túi xách laptop, ba lô nhỏ, túi máy ảnh hoặc cặp.

Hành lý ký gửi
3 kiện - tổng trọng
lượng các 50 kg / 110 lbs
(Trên hầu hết các chuyến bay)
2 kiện - 32 kg / 70 lbs
mỗi kiện
(Bay đến, đi hoặc qua Châu Mỹ)

Các giới hạn về kích cỡ và số lượng hành lý có thể được áp dụng.
Vui lòng xem chi tiết đầy đủ.

Thêm hành lý miễn cước
Bay thẳng giữa Hồng KôngNew Zealand? Bạn sẽ có thể mang nhiều hành lý xách tay hơn lên máy bay. Đồng thời những hành khách bay đến Bắc Mỹ, Canada, Trung Mỹ và New Zealand có thể được mang thêm hành lý ký gửi
Thành viên của The Marco Polo Club
Các thành viên từ hạng bạc trở lên của The Marco Polo Club sẽ hội đủ điều kiện để hưởng thêm hành lý miễn cước trên tất cả các tuyến bay. Xem bạn có thể mang những gì trong hành lý xách tayhành lý ký gửi.