Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Đơn xin cấp giấy chứng nhận chuyến bay

Chúng tôi có thể cấp giấy chứng nhận chuyến bay cho các chuyến bay do Cathay Pacific khai thác để làm bằng chứng đi lại hoặc làm bằng chứng rằng chuyến bay của quý khách đã bị hoãn. Vui lòng gửi yêu cầu chứng nhận chuyến bay thông qua mẫu trực tuyến của chúng tôi - xin lưu ý rằng mẫu chỉ có bản tiếng Anh. Nếu quý khách đi trên chuyến bay liên danh, vui lòng liên hệ với hãng vận chuyển khai thác để được hỗ trợ.