Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Cathay Dragon - Emporium

CX2020JAN_Cover_Jan

Quyền lợi quý khách sẽ nhận được

 

Xanh

Bạc

Vàng

Kim cương

Mua bất kỳ sản phẩm nào từ chương trình Bán hàng trên chuyến bay của Cathay Dragon và tích lũy Asia Miles 2 cho mỗi 5 HKD chi tiêu 1

1Khi chi tiêu thực tối thiểu 500 HKD trong một hóa đơn.

Những việc quý khách cần làm:

Discover the Shop trên chuyến bay

  • Xuất trình thẻ thành viên khi quý khách mua hàng trên chuyến bay

Lưu ý Quan trọng

  • Tích lũy Asia Miles không áp dụng cho các khoản thanh toán bằng phiếu thanh toán.

Thông tin liên hệ

Fax

Fax

+852 3193 8808