Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Bạn đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ. Xem các trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi để tận hưởng trải nghiệm trang web của chúng tôi tốt nhất.

Giúp đỡ hành khách

Nhằm không ngừng thực hiện cam kết dịch vụ tốt nhất, Cathay Pacific và Cathay Dragon có thể hỗ trợ quý khách với hàng loạt nhu cầu đi lại.

Hãy cho chúng tôi biết về yêu cầu đặc biệt của quý khách trong thời gian sớm nhất trước chuyến bay. Để thu xếp dịch vụ hỗ trợ, hãy liên hệ với phòng vé địa phương của quý khách.

Trước khi bay

Nếu quý khách cần thêm bình oxy trên chuyến bay của Cathay Pacific hoặc Cathay Dragon, hãy liên hệ với chúng tôi trước 72 giờ để chúng tôi có thể sắp xếp.

Chúng tôi yêu cầu phải có thông báo trước tối thiểu 48 giờ nếu quý khách muốn:

  • Sử dụng bất kỳ thiết bị y tế điện tử cầm tay nào bao gồm máy POC, máy CPAP, mặt nạ phòng độc hoặc máy thở trên chuyến bay.*
  • Di chuyển bằng cáng.
  • Đi cùng một nhóm từ mười người khuyết tật trở lên.
  • Đi máy bay cùng chó hỗ trợ người khuyết tật trên một phân đoạn chuyến bay có lịch trình 8 giờ hoặc dài hơn.


Tại sân bay

Nếu quý khách đã từng yêu cầu hỗ trợ đặc biệt trước đây, nhân viên của chúng tôi có thể yêu cầu xác nhận nhu cầu của quý khách tại quầy. Điều này có thể được thực hiện dưới hình thức hoàn thành danh sách kiểm tra hoặc tờ khai y tế trước chuyến bay.

Nếu quý khách không phù hợp để đi máy bay hoặc không tuân thủ hướng dẫn an toàn của chúng tôi, Cathay Pacific và Cathay Dragon có toàn quyền từ chối vận chuyển. Điều đó nhằm đảm bảo an toàn cho quý khách. Tất nhiên chúng tôi sẽ nỗ lực để hoàn vé cho quý khách, một phần hoặc toàn bộ nếu có thể.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn chi tiết về các phương án hỗ trợ chúng tôi cung cấp bằng cách sử dụng các thông tin dưới đây. Để nói chuyện trực tiếp với ai đó, hãy liên hệ phòng vé địa phương hoặc đại lý du lịch của quý khách.