Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Người hỗ trợ an toàn

Nếu quý khách hoặc người thân cần có người trợ giúp đi cùng để hỗ trợ di chuyển trên một chuyến bay của Cathay Pacific, hãy cho chúng tôi biết

Người hỗ trợ an toàn là gì?

Một người hỗ trợ an toàn đi cùng hành khách trong suốt hành trình để hỗ trợ hành khách với bất kỳ nhu cầu nào. Có thể bao gồm hiểu và trả lời phù hợp các hướng dẫn của phi hành đoàn hoặc hỗ trợ hành khách sơ tán khỏi máy bay trong trường hợp khẩn cấp.

Một người hỗ trợ an toàn có thể là người thân hoặc tiếp viên được thuê riêng. Đó phải là những người tự chủ, có năng lực tinh thần và thể chất phù hợp để hỗ trợ hành khách trong tất cả các nhu cầu cần thiết.

Tôi có cần người hỗ trợ an toàn không?

Khi di chuyển trên một chuyến bay của Cathay Pacific, có thể sẽ cần người hỗ trợ an toàn nếu hành khách:

  • Di chuyển bằng cáng, nằm lồng ấp hoặc cần được chăm sóc y tế thường xuyên trong suốt chuyến bay.
  • Không có khả năng hiểu hoặc hành động phù hợp theo các hướng dẫn an toàn do bị khiếm khuyết về nhận thức hoặc chậm phát triển.
  • Có khuyết tật về vận động, nghiêm trọng đến mức quý khách không thể sơ tán khỏi máy bay mà không có trợ giúp
  • Bị khiếm thị và khiếm thính kết hợp, khiến việc giao tiếp với phi hành đoàn trở thành một trở ngại

An toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi

Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đáp ứng mọi yêu cầu hợp lý nhằm giúp quý khách có một hành trình thoải mái. Tuy nhiên, chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các nhu cầu chăm sóc cá nhân trên chuyến bay như ăn, uống, tiêm thuốc và hỗ trợ đi vệ sinh.