Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Thiết bị ngủ dành cho trẻ em

Thông tin về việc chấp thuận sử dụng các loại thiết bị ngủ dành cho trẻ em trên chuyến bay của chúng tôi.

Việc sử dụng các thiết bị ngủ dành cho trẻ em trên máy bay phải được sự chấp thuận của Cathay Pacific. Chúng tôi chấp nhận các thiết bị không làm ảnh hưởng đến chức năng của ghế ngồi hoặc gây ảnh hưởng đến sự thoải mái của hành khách khác, ví dụ như JETKIDS Bedbox. 

Xin lưu ý rằng chúng tôi không chấp nhận một số loại thiết bị, ví dụ như võng Fly LegsUp và Flyebaby.