Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Giúp đỡ hành khách

Nhằm không ngừng thực hiện cam kết dịch vụ tốt nhất, Cathay Pacific có thể hỗ trợ quý khách với hàng loạt nhu cầu đi lại.

Nếu quý khách cần hỗ trợ hành khách hoặc có yêu cầu đi lại đặc biệt, vui lòng thông báo cho chúng tôi biết sớm nhất có thể trước chuyến bay của quý khách để chúng tôi có thể nỗ lực tối đa nhằm đáp ứng nhu cầu của quý khách.

Trước ngày bay

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có khoảng thời gian thông báo trước tối thiểu từ 48 đến 72 tiếng trước chuyến bay Cathay Pacific của quý khách để có thể đáp ứng những yêu cầu cụ thể. Thông tin chi tiết về thông báo và yêu cầu được liệt kê trong từng phần dưới đây.

Tại sân bay

Trước chuyến bay, nhân viên của chúng tôi tại quầy có thể yêu cầu xác minh nhu cầu hỗ trợ đặc biệt của quý khách, thường là dưới dạng danh sách kiểm tra hoặc tờ khai y tế. Nếu quý khách không phù hợp để đi máy bay hoặc không tuân thủ hướng dẫn an toàn của chúng tôi, Cathay Pacific có toàn quyền từ chối vận chuyển. Tất nhiên chúng tôi sẽ nỗ lực để hoàn vé cho quý khách, một phần hoặc toàn bộ nếu có thể. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem thêm chi tiết về các yêu cầu xác minh trong mỗi phần có liên quan bên dưới.