Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Hoa Kỳ

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Boston

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Logan
Đặt chỗ Flight enquiries:
1 (800) 233-2742

1 (800) 233-2742

24 hours a day, 7 days a week

Hotel and Package enquiries:
1 (833) 556-6403

1 (833) 556-6403

Mon-Fri 06:00 - 17:30 PST
Sat 06:00 - 16:00 PST
Sun & Christmas day: Closed

Using a TTY/TDD device (for hearing impaired only)
Dial 711 to be connected through the Relay Service

Additional Toll Free numbers
Asia Miles members: 1 (866) 892-2598
Marco Polo Green, Silver, Gold members: 1 (855) 781-7104
Marco Polo Diamond members: 1 (855) 449-7488
Dịch vụ hành lý Baggage Tracing Only:
Tel: +1 (857) 347-9560
Fax: +1 (617) 634-6260
Operation hours: 18:00-02:00 EST

Email: BOS#BAG@cathaypacific.com or
BOS_BAG@cathaypacific.com

Chicago

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Chicago O'Hare
Đặt chỗ Flight enquiries:
1 (800) 233-2742

1 (800) 233-2742

24 hours a day, 7 days a week

Hotel and Package enquiries:
1 (833) 556-6403

1 (833) 556-6403

Mon-Fri 06:00 - 17:30 PST
Sat 06:00 - 16:00 PST
Sun & Christmas day: Closed

Using a TTY/TDD device (for hearing impaired only)
Dial 711 to be connected through the Relay Service

Additional Toll Free numbers
Asia Miles members: 1 (866) 892-2598
Marco Polo Green, Silver, Gold members: 1 (855) 781-7104
Marco Polo Diamond members: 1 (855) 449-7488
Dịch vụ hành lý Chỉ theo dõi hành lý:
ĐT: +1 (773) 377-2804
Fax: +1 (773) 377-2818

Email: ORD#BAG@cathaypacific.com or
ORD_BAG@cathaypacific.com

Dallas-Fort Worth

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Dallas/Fort Worth
Đặt chỗ Flight enquiries:
1 (800) 233-2742

1 (800) 233-2742

24 hours a day, 7 days a week

Hotel and Package enquiries:
1 (833) 556-6403

1 (833) 556-6403

Mon-Fri 06:00 - 17:30 PST
Sat 06:00 - 16:00 PST
Sun & Christmas day: Closed

Using a TTY/TDD device (for hearing impaired only)
Dial 711 to be connected through the Relay Service

Additional Toll Free numbers
Asia Miles members: 1 (866) 892-2598
Marco Polo Green, Silver, Gold members: 1 (855) 781-7104
Marco Polo Diamond members: 1 (855) 449-7488

Los Angeles

Tên sân bay Sân bay quốc tế Los Angeles
Đặt chỗ Flight enquiries:
1 (800) 233-2742

1 (800) 233-2742

24 hours a day, 7 days a week

Hotel and Package enquiries:
1 (833) 556-6403

1 (833) 556-6403

Mon-Fri 06:00 - 17:30 PST
Sat 06:00 - 16:00 PST
Sun & Christmas day: Closed

Using a TTY/TDD device (for hearing impaired only)
Dial 711 to be connected through the Relay Service

Additional Toll Free numbers
Asia Miles members: 1 (866) 892-2598
Marco Polo Green, Silver, Gold members: 1 (855) 781-7104
Marco Polo Diamond members: 1 (855) 449-7488
Dịch vụ hành lý 380 World Way, Box S-27
Los Angeles, CA 90045

Tel: +1 (310) 417-0244
Fax: +1 (310) 988-7618
Email: LAX#BAG@cathaypacific.com or
lax_bag@cathaypacific.com

Miami

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Miami
Đặt chỗ Flight enquiries:
1 (800) 233-2742

1 (800) 233-2742

24 hours a day, 7 days a week

Hotel and Package enquiries:
1 (833) 556-6403

1 (833) 556-6403

Mon-Fri 06:00 - 17:30 PST
Sat 06:00 - 16:00 PST
Sun & Christmas day: Closed

Using a TTY/TDD device (for hearing impaired only)
Dial 711 to be connected through the Relay Service

Additional Toll Free numbers
Asia Miles members: 1 (866) 892-2598
Marco Polo Green, Silver, Gold members: 1 (855) 781-7104
Marco Polo Diamond members: 1 (855) 449-7488

New York

Tên sân bay Sân bay Quốc tế John F. Kennedy
Đặt chỗ Flight enquiries:
1 (800) 233-2742

1 (800) 233-2742

24 hours a day, 7 days a week

Hotel and Package enquiries:
1 (833) 556-6403

1 (833) 556-6403

Mon-Fri 06:00 - 17:30 PST
Sat 06:00 - 16:00 PST
Sun & Christmas day: Closed

Using a TTY/TDD device (for hearing impaired only)
Dial 711 to be connected through the Relay Service

Additional Toll Free numbers
Asia Miles members: 1 (866) 892-2598
Marco Polo Green, Silver, Gold members: 1 (855) 781-7104
Marco Polo Diamond members: 1 (855) 449-7488
Dịch vụ hành lý Chỉ theo dõi hành lý:
+1 (917) 717-7130
Email: JFK#BAG@cathaypacific.com hoặc
jfk_bag@cathaypacific.com

New York

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Newark Liberty
Đặt chỗ Flight enquiries:
1 (800) 233-2742

1 (800) 233-2742

24 hours a day, 7 days a week

Hotel and Package enquiries:
1 (833) 556-6403

1 (833) 556-6403

Mon-Fri 06:00 - 17:30 PST
Sat 06:00 - 16:00 PST
Sun & Christmas day: Closed

Using a TTY/TDD device (for hearing impaired only)
Dial 711 to be connected through the Relay Service

Additional Toll Free numbers
Asia Miles members: 1 (866) 892-2598
Marco Polo Green, Silver, Gold members: 1 (855) 781-7104
Marco Polo Diamond members: 1 (855) 449-7488

San Francisco

Tên sân bay Sân bay Quốc tế San Francisco
Đặt chỗ Flight enquiries:
1 (800) 233-2742

1 (800) 233-2742

24 hours a day, 7 days a week

Hotel and Package enquiries:
1 (833) 556-6403

1 (833) 556-6403

Mon-Fri 06:00 - 17:30 PST
Sat 06:00 - 16:00 PST
Sun & Christmas day: Closed

Using a TTY/TDD device (for hearing impaired only)
Dial 711 to be connected through the Relay Service

Additional Toll Free numbers
Asia Miles members: 1 (866) 892-2598
Marco Polo Green, Silver, Gold members: 1 (855) 781-7104
Marco Polo Diamond members: 1 (855) 449-7488
Dịch vụ hành lý PO Box 251565
San Francisco, CA 94125-1565
ĐT: +1 (650) 821-2247
Fax: +1 (650) 821-8881

Email: SFO#BAG@cathaypacific.com or
sfo_bag@cathaypacific.com

Seattle

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Seattle-Tacoma
Đặt chỗ Flight enquiries:
1 (800) 233-2742

1 (800) 233-2742

24 hours a day, 7 days a week

Hotel and Package enquiries:
1 (833) 556-6403

1 (833) 556-6403

Mon-Fri 06:00 - 17:30 PST
Sat 06:00 - 16:00 PST
Sun & Christmas day: Closed

Using a TTY/TDD device (for hearing impaired only)
Dial 711 to be connected through the Relay Service

Additional Toll Free numbers
Asia Miles members: 1 (866) 892-2598
Marco Polo Green, Silver, Gold members: 1 (855) 781-7104
Marco Polo Diamond members: 1 (855) 449-7488

Washington DC

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Washington Dulles
Địa Chỉ Midfield Concourse A room A-L-1-350A
Đặt chỗ Flight enquiries:
1 (800) 233-2742

1 (800) 233-2742

24 hours a day, 7 days a week

Hotel and Package enquiries:
1 (833) 556-6403

1 (833) 556-6403

Mon-Fri 06:00 - 17:30 PST
Sat 06:00 - 16:00 PST
Sun & Christmas day: Closed

Using a TTY/TDD device (for hearing impaired only)
Dial 711 to be connected through the Relay Service

Additional Toll Free numbers
Asia Miles members: 1 (866) 892-2598
Marco Polo Green, Silver, Gold members: 1 (855) 781-7104
Marco Polo Diamond members: 1 (855) 449-7488