Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Hoa Kỳ

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Boston

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Logan
Đặt chỗ   1 (833) 933-22441 (833) 933-2244

Using a TTY/TDD device (for hearing impaired only):
Dial 711 to be connected through the Relay Service
Dịch vụ hành lý Tel: 1 (617) 843 9422
Email: bos8bag@cathaypacific.com

Chicago

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Chicago O'Hare
Đặt chỗ   1 (833) 933-22441 (833) 933-2244

Using a TTY/TDD device (for hearing impaired only):
Dial 711 to be connected through the Relay Service
Dịch vụ hành lý Tel: 1 (773) 377 2804
Email: ord8bag@cathaypacific.com

Dallas-Fort Worth

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Dallas/Fort Worth
Đặt chỗ   1 (833) 933-22441 (833) 933-2244

Using a TTY/TDD device (for hearing impaired only):
Dial 711 to be connected through the Relay Service

Los Angeles

Tên sân bay Sân bay quốc tế Los Angeles
Đặt chỗ   1 (833) 933-22441 (833) 933-2244

Using a TTY/TDD device (for hearing impaired only):
Dial 711 to be connected through the Relay Service
Dịch vụ hành lý Tel: 1 (310) 417 0244
Email: lax8bag@cathaypacific.com

Miami

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Miami
Đặt chỗ   1 (833) 933-22441 (833) 933-2244

Using a TTY/TDD device (for hearing impaired only):
Dial 711 to be connected through the Relay Service

New York

Tên sân bay Sân bay Quốc tế John F. Kennedy
Đặt chỗ   1 (833) 933-22441 (833) 933-2244

Using a TTY/TDD device (for hearing impaired only):
Dial 711 to be connected through the Relay Service
Dịch vụ hành lý Tel: 1 (718) 917 8425
Email: jfk8bag@cathaypacific.com

San Francisco

Tên sân bay Sân bay Quốc tế San Francisco
Đặt chỗ   1 (833) 933-22441 (833) 933-2244

Using a TTY/TDD device (for hearing impaired only):
Dial 711 to be connected through the Relay Service
Dịch vụ hành lý Tel: 1 (650) 821 2247
Email: sfo8bag@cathaypacific.com