Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Vương Quốc Anh

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

London

Tên sân bay Heathrow
Địa Chỉ Zone C, Departures Building, Terminal 3, London Heathrow Airport
Đặt chỗ   +44 20 7660 8992+44 20 7660 8992

  • If you are calling from outside of United Kingdom, an overseas charge may apply.
Dịch vụ hành lý Delayed / Damaged baggage:
Dnata
Tel: +44 20 7660 8992
Opening hours: 0500-2330

Lost Property / Baggage Claims:
Dnata Baggage Tracing
Email: lhr.bagfacs@dnata.co.uk

Manchester

Tên sân bay Sân bay Manchester
Địa Chỉ Terminal 2, Departures Level, Manchester Airport
Đặt chỗ   +44 20 7660 8992+44 20 7660 8992

  • If you are calling from outside of United Kingdom, an overseas charge may apply.
Dịch vụ hành lý Global Baggage Solutions
Tel: +44 20 7660 8992
Email: admin1@globalbaggage.co.uk