Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Vương Quốc Anh

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

London

Tên sân bay Gatwick
Địa Chỉ Skybreak Ticket Desk, South Terminal, Gatwick Airport
Dịch vụ hành lý Delayed / Damaged baggage:
Global Baggage Solutions
Tel: +44 330 094 8860

Lost Property / Baggage Claims:
Email: LGW#BAG@cathaypacific.com

London

Tên sân bay Heathrow
Địa Chỉ Ticket Desk, Area C, Terminal 3 Departures, Heathrow Airport
Dịch vụ hành lý Delayed / Damaged baggage:
Dnata
Tel: +44 (0) 208 745 0823/24
Opening hours: 0500-2330

Lost Property / Baggage Claims:
Email: LHR_L&F@cathaypacific.com / LHR_BAG@CATHAYPACIFIC.COM

Manchester

Tên sân bay Sân bay Manchester
Địa Chỉ Dnata Ticket Desk, Terminal 2, Manchester Airport
Dịch vụ hành lý Delayed / Damaged baggage:
Global Baggage Solutions
Tel: +44 330 094 8861

Lost Property / Baggage Claims:
Email: MAN#BAG@cathaypacific.com