Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Abu Dhabi

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Abu Dhabi (no flight service out of this airport)
Địa Chỉ Ground Floor Showroom No. 1,
10 Epico Bldg, Liwa Street,
P.O. Box 279, Abu Dhabi,
United Arab Emirates

Ticketing Office:
Sunday to Thursday: 0900 – 1300 | 1330 – 1800
Closed on Fri, Sat and public holidays
Đặt chỗ Passenger Toll-free Number: 8000 444 6554
Travel Agency Toll-free Number: 8000 444 6555

Email: customerservice_uae@cathaypacific.com

  Dubai Reservations Hotline:
0800 – 2000 Daily

Ticketing Office:
Sunday to Thursday: 0900 – 1300 | 1400 – 1800
Closed on Fri, Sat and public holidays

Dubai

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Dubai
Địa Chỉ Cathay Pacific Airways Limited
Ground Floor, Al Shoala Building
Port Saeed, Deira
PO Box 4868, Dubai

Ticketing Office:
Sunday to Thursday: 0900 – 1300 | 1400 – 1800
Closed on Fri, Sat and public holidays
Đặt chỗ Passenger Toll-free Number: 8000 444 6554
Travel Agency Toll-free Number: 8000 444 6555

Email: customerservice_uae@cathaypacific.com

  Dubai Reservations Hotline:
0800 – 2000 Daily

Ticketing Office:
Sunday to Thursday: 0900 – 1300 | 1400 – 1800
Closed on Fri, Sat and public holidays
Dịch vụ hành lý +971 6005 70006