Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Thái Lan

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Bangkok

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi
Đặt chỗ Flight enquiries::   02-028-095702-028-0957
Available in Thai only
Mon-Fri 08:00 - 17:00
Sat, Sun & Public Holiday: Closed
Available in English only
24 hours a day, 7 days a week

Hotels and Packages::   02-028-099602-028-0996
Mon-Fri 08:00 - 17:00
Sat, Sun & Public Holiday: Closed

Membership Toll-free Number *:   
Green/Silver/Gold: 001-800-852-3248
Diamond: 001-800-852-3548

Green/Silver/Gold: 001-800-852-3248
Diamond: 001-800-852-3548

* Depending on your service provider, rates may apply when calling from a mobile phone.

  • If you booked through a travel agent, please contact your agency directly to make changes.
  • If you booked through cathaypacific.com, changes can be done through Manage booking.
  • If you have booked a changeable ticket directly with Cathay Pacific reservations office, please call us at the above number.
Dịch vụ hành lý Tel: +66 (2) 134-5466
Email: bkk8bag@cathaypacific.com

Phuket

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Phuket
Địa Chỉ Phuket International Airport
Maikhao District, Amphur Thalang
Phuket 83110
Thailand

Office Hours:
Mon-Sun 0900-1900
Đặt chỗ Flight enquiries::   02-028-095702-028-0957
Available in Thai only
Mon-Fri 08:00 - 17:00
Sat, Sun & Public Holiday: Closed
Available in English only
24 hours a day, 7 days a week

Hotels and Packages::   02-028-099602-028-0996
Mon-Fri 08:00 - 17:00
Sat, Sun & Public Holiday: Closed

Membership Toll-free Number *:   
Green/Silver/Gold: 001-800-852-3248
Diamond: 001-800-852-3548

Green/Silver/Gold: 001-800-852-3248
Diamond: 001-800-852-3548

* Depending on your service provider, rates may apply when calling from a mobile phone.

  • If you booked through a travel agent, please contact your agency directly to make changes.
  • If you booked through cathaypacific.com, changes can be done through Manage booking.
  • If you have booked a changeable ticket directly with Cathay Pacific reservations office, please call us at the above number.
Dịch vụ hành lý Tel: +66 (0) 76-351357
Email: hkt8bag@cathaypacific.com