Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Đài Loan Trung Quốc

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Cao Hùng

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Cao Hùng
Đặt chỗ Flight enquiries: 02-8793-338802-8793-3388
24 hours a day, 7 days a week

Hotel and Package #: 02-2768-052002-2768-0520
Mon-Fri 09:00 - 12:30 & 13:30 - 18:00
Sat, Sun & Public Holiday: Closed

# Hotel and Package Enquiries will be handled by Travel Connect Limited
Dịch vụ hành lý Giờ mở cửa: 09:00 - 17:00
ĐT: +886 (7) 802-0060

Đài Bắc

Tên sân bay Sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan
Đặt chỗ Flight enquiries: 02-8793-338802-8793-3388
24 hours a day, 7 days a week

Hotel and Package #: 02-2768-052002-2768-0520
Mon-Fri 09:00 - 12:30 & 13:30 - 18:00
Sat, Sun & Public Holiday: Closed

# Hotel and Package Enquiries will be handled by Travel Connect Limited
Dịch vụ hành lý Nhà ga 1, đằng sau Đảo 2
Giờ mở cửa: 09:00 - 17:00
ĐT: +886 (3) 398-2500<