Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Đài Loan Trung Quốc

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Cao Hùng

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Cao Hùng
Đặt chỗ   +886 (2) 7752 4883+886 (2) 7752 4883

  • If you are calling from outside of Taiwan China, an overseas charge may apply.
Dịch vụ hành lý Tel: +886-7-8020060
Email: khh8bag@cathaypacific.com

Đài Bắc

Tên sân bay Sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan
Đặt chỗ   +886 (2) 7752 4883+886 (2) 7752 4883

  • If you are calling from outside of Taiwan China, an overseas charge may apply.
Dịch vụ hành lý Tel: +886 (2) 7752 4883
Email: tpe8bag@cathaypacific.com