Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Switzerland

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Zurich

Tên sân bay Sân bay Zurich
Địa Chỉ P.O. Box, 8058 Zurich Airport
Đặt chỗ   +41 31 547 8080+41 31 547 8080

  • If you are calling from outside of Switzerland, an overseas charge may apply.
Dịch vụ hành lý Lost and Found (items lost on board or at the airport):

Swissport International Ltd
Lost Property Office
P.O. Box
CH-8058 Zurich Airport
Tel: +41 900 57 10 15 (CHF1.19/min.)
Enquiries: https://swissport.found.center/zrh/

Baggage Services (delayed or damaged baggage handling and enquiries):

Swissport International Ltd.
Station Zurich / BZPA
P.O. Box
CH-8058 Zurich Airport
Tel: +41 848 555 200 (customer can select the language German, English, French)
Fax: +41 43 815 07 19
Email: zrh.lostbag@swissport.com
https://missing-bag.swissport.com