Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Switzerland

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Zurich

Tên sân bay Sân bay Zurich
Địa Chỉ P.O. Box 91, 8058 Zurich
Đặt chỗ Flight enquiries:
0800 001 932 (local toll-free)
+41 44 511 22 36 (overseas charge may apply)

0800 001 932 (local toll-free)
+41 44 511 22 36 (overseas charge may apply)

E-mail: zrh_customersales@cathaypacific.com

For Travel Agents:
0800 001 933 (local toll-free)

0800 001 933 (local toll-free)


Opening hours:
Daily 08:00 - 20:00

Daily 08:00 - 20:00


Hotels and Packages:
0800 110 172 (local toll-free)

0800 110 172 (local toll-free)

Mon-Fri 09:00 - 17:00
Sat, Sun & Public Holiday: Closed
Dịch vụ hành lý Lost and Found (items lost on board or at the airport):

Swissport International Ltd
Lost Property Office
P.O. Box
CH-8058 Zurich Airport
Tel: +41 900 57 10 15 (CHF1.19/min.)
You can make enquiries in person: www.swissport.com/network/zrh/easyfind

Baggage Services (delayed or damaged baggage handling and enquiries):

Swissport International Ltd.
Station Zurich / BZRX
P.O. Box
CH-8058 Zurich Airport
Tel: +41 848 555 200 (customer can select the language German, English, French)
Fax: +41 43 815 07 19
Email: zrh.lostbag@swissport.com,/p>