Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Sri Lanka

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Colombo

Tên sân bay Sân bay quốc tế Bandaranaike
Địa Chỉ Cathay Pacific Airways Limited
1st Floor, 209, Dharmapala Mawatha Colombo – 7, Sri Lanka
Đặt chỗ Passengers: +94 (11) 2423 726 (24 hours)
Travel Agents: +94 (11) 2423 725

Thứ 2 tới Thứ 6: 08:30 - 17:00
Thứ 7: 09:00 - 13:00
Dịch vụ hành lý ĐT: +94 (0) 19733 2418 / 2415 / 2391 -SriLankan Airlines (Đơn vị Xử lý Mặt đất) hoạt động 24h
Fax: 19733 5233