Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Tây Ban Nha

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Barcelona

Tên sân bay Sân bay Barcelona–El Prat
Đặt chỗ   +34 800 000 185+34 800 000 185

  • If you are calling from outside of Spain, an overseas charge may apply.
Dịch vụ hành lý Tel: +34932984849
Email: bcn8bag@cathaypacific.com

Madrid

Tên sân bay Sân bay Madrid-Barajas
Đặt chỗ   +34 800 000 185+34 800 000 185

  • If you are calling from outside of Spain, an overseas charge may apply.
Dịch vụ hành lý Tel: +34 913 243 678
Baggage claims: mad8bag@cathaypacific.com