Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Tây Ban Nha

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Barcelona

Tên sân bay Sân bay Barcelona–El Prat
Đặt chỗ Flight Enquiry / Reservation:   
+34 800 000 185 (local toll-free)

+34 800 000 185 (local toll-free)

Mon - Fri 09:00 - 17:00
Sat - Sun 10:00 - 18:00
(service available in English and Spanish), bank holidays included

For overseas countries:   
+34 930 038 048 (overseas charge may apply)

+34 930 038 048 (overseas charge may apply)

Mon - Fri 09:00 - 17:00
Sat - Sun 10:00 - 18:00
(service available in English and Spanish), bank holidays included

For travel agencies:   
+34 930 038 049 (overseas charge may apply)

+34 930 038 049 (overseas charge may apply)

Mon - Fri 09:00 - 17:00
Sat - Sun 10:00 - 18:00

Cathay Pacific Portal (for travel agencies): www.cxagents.com

For baggage and other inquiries

Email: Customerservice_spain@cathaypacific.com
Dịch vụ hành lý Complaints, Compliments and Suggestions, click here.

Baggage Claims: BCN#BAG@cathaypacific.com

Madrid

Tên sân bay Sân bay Madrid-Barajas
Đặt chỗ Flight Enquiry / Reservation:   
+34 800 000 185 (local toll-free)

+34 800 000 185 (local toll-free)

Mon - Fri 09:00 - 17:00
Sat - Sun 10:00 - 18:00
(service available in English and Spanish), bank holidays included

For overseas countries:   
+34 930 038 048 (overseas charge may apply)

+34 930 038 048 (overseas charge may apply)

Mon - Fri 09:00 - 17:00
Sat - Sun 10:00 - 18:00
(service available in English and Spanish), bank holidays included

For travel agencies:   
+34 930 038 049 (overseas charge may apply)

+34 930 038 049 (overseas charge may apply)

Mon - Fri 09:00 - 17:00
Sat - Sun 10:00 - 18:00

Cathay Pacific Portal (for travel agencies): www.cxagents.com

For baggage and other inquiries

Email: Customerservice_spain@cathaypacific.com
Dịch vụ hành lý Complaints, Compliments and Suggestions, click here.

Baggage Claims: MAD#BAG@cathaypacific.com