Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Tây Ban Nha

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Barcelona

Tên sân bay Sân bay Barcelona–El Prat
Đặt chỗ For local: 900 814 735900 814 735
Monday to Friday: 09:00-17:00 (Service available in English and Spanish), bank holidays included

For overseas countries: +34 918 368 547+34 918 368 547
Monday to Friday: 09:00-17:00 (Service available in English and Spanish), bank holidays included

For travel agencies: +34 918 362 110+34 918 362 110
Monday to Friday: 09:00-17:00

Cathay Pacific Portal (for travel agencies): www.cxagents.com

For baggage and other inquiries

Email: Customerservice_spain@cathaypacific.com
Dịch vụ hành lý Complaints, Compliments and Suggestions, click here.

Baggage Claims: BCN#BAG@cathaypacific.com

Madrid

Tên sân bay Sân bay Madrid-Barajas
Đặt chỗ For local: 900 814 735900 814 735
Monday to Friday: 09:00-17:00 (Service available in English and Spanish), bank holidays included

For overseas countries: +34 918 368 547+34 918 368 547
Monday to Friday: 09:00-17:00 (Service available in English and Spanish), bank holidays included

For travel agencies: +34 918 362 110+34 918 362 110
Monday to Friday: 09:00-17:00

Cathay Pacific Portal (for travel agencies): www.cxagents.com

For baggage and other inquiries

Email: Customerservice_spain@cathaypacific.com
Dịch vụ hành lý Complaints, Compliments and Suggestions, click here.

Baggage Claims: MAD#BAG@cathaypacific.com