Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Nam Phi

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Johannesburg

Tên sân bay Sân bay quốc tế O. R. Tambo
Đặt chỗ Passenger (local toll-free):
(080) 061 1206

(080) 061 1206

Mon-Sun 08:00 - 20:00
Email: customerservice_southafrica@cathaypacific.com

Travel Agency (local toll-free):
(080) 061 1208

(080) 061 1208

Mon-Fri 09:00 - 18:00
Sat & Sun: Closed
Email: tradeservices_southafrica@cathaypacific.com

Hotels and Packages (local toll-free):
+27 800 608 060

+27 800 608 060

Mon-Fri 08:00 - 16:30
Sat, Sun & Public Holiday: Closed

From oversea countries:
+27 214 277 999

+27 214 277 999

(overseas charge may apply)
Dịch vụ hành lý ĐT: +27 (11) 390 1837
Fax: +27 (11) 975 4857 / +27 (86) 216 7403