Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Nam Phi

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Johannesburg

Tên sân bay Sân bay quốc tế O. R. Tambo
Đặt chỗ Local or overseas passengers:   
+27 (21) 672 2368 (overseas charge may apply)

+27 (21) 672 2368 (overseas charge may apply)

Monday - Sunday 08:00 - 20:00

Travel Agency:   
+27 800 007 384

+27 800 007 384

Monday - Friday 09:00 - 18:00
Saturday & Sunday: Closed
Email: tradeservices_southafrica@cathaypacific.com

Hotels and Packages:   
+27 800 007 382

+27 800 007 382

Monday - Friday 08:00 - 16:30
Saturday, Sunday & Public Holiday: Closed

Baggage Services:   
+27 (11) 390 1837

+27 (11) 390 1837

Fax: +27 (11) 975 4857 / +27 (86) 216 7403

  • If you are calling from outside of South Africa, an overseas charge may apply.
Dịch vụ hành lý Tel: +27 (11) 920 7511/7512
Tel: +27 (11) 921 6710
Email: jnb8bag@cathaypacific.com