Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Nam Phi

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Johannesburg

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Oliver Reginald Tambo
Dịch vụ hành lý ĐT: +27 (11) 390 1837
Fax: +27 (11) 975 4857 / +27 (86) 216 7403