Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Singapore

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Singapore

Tên sân bay Sân bay Changi
Đặt chỗ   +65 6347 5830+65 6347 5830

  • If you are calling from outside of Singapore, an overseas charge may apply.
Dịch vụ hành lý Tel: +65 6723 1423
Email: sin8bag@cathaypacific.com