Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Singapore

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Singapore

Tên sân bay Sân bay Changi
Địa Chỉ 230, Victoria Street, #11-01/02 Bugis Junction Towers Singapore 188024 (no walk-in ticketing office)
Đặt chỗ Flight bookings and enquiries:
English
800-101-4009 (toll-free)
+65 3157-3230 (local)

Mandarin
+65 6723 1378 (local)

English
800-101-4009 (toll-free)
+65 3157-3230 (local)

Mandarin
+65 6723 1378 (local)


24 hours a day, 7 days a week

Hotels and packages:
1-800-622-7280

1-800-622-7280

Mon-Sun 07:00-21:00

  • If you booked through a travel agent, please contact your agency directly to make changes.
  • If you booked through cathaypacific.com, changes can be done through Manage booking.
  • If you have booked a changeable ticket directly with Cathay Pacific reservations office, please call us at the above number.
 
Dịch vụ hành lý Dnata Singapore Ptd. Ltd.
Changi Airport Terminal 1, 80 Airport Boulevard,
Arrival Hall # 01-K37
1800 723 1423 (Local toll-free)
+65 6723 1423 (overseas)
Email: baggageservicesSG@dnata.com