Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Ả Rập Xê-út

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Dammam

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Vua Fahd
Địa Chỉ 406, Albanderieh Centre
28th Street,
P.O. Box 2492, Al Khobar 31952
Đặt chỗ Toll-free Numbers:
Passengers: 8008 440 350 (for STC users)

Passengers: 8008 500 299 (for non-STC users)

+852 2747 3344 (From overseas countries, please note overseas charge may apply)

Email: customerservice_saudiarabia@cathaypacific.com

 
Reservations Hotline:
0700 – 1900 daily

Jeddah

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Vua Abdulaziz
Đặt chỗ Toll-free Numbers:
Passengers: 8008 440 350 (for STC users)

Passengers: 8008 500 299 (for non-STC users)

+852 2747 3344 (From overseas countries, please note overseas charge may apply)

Email: customerservice_saudiarabia@cathaypacific.com

 
Reservations Hotline:
0700 – 1900 daily

Riyadh

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Vua Khalid
Đặt chỗ Toll-free Numbers:
Passengers: 8008 440 350 (for STC users)

Passengers: 8008 500 299 (for non-STC users)

+852 2747 3344 (From overseas countries, please note overseas charge may apply)

Email: customerservice_saudiarabia@cathaypacific.com

 
Reservations Hotline:
0700 – 1900 daily
Dịch vụ hành lý Được đại lý NFS Xử lý ++966 (11) 220-2626 / 8