Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Ả Rập Xê-út

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Dammam

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Vua Fahd
Đặt chỗ   +966 800 850 1309+966 800 850 1309

Travel Agent Hotline :   +966 800 850 1313 +966 800 850 1313

  • If you are calling from outside of Saudi Arabia, an overseas charge may apply.

Jeddah

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Vua Abdulaziz
Đặt chỗ   +966 800 850 1309+966 800 850 1309

Travel Agent Hotline :   +966 800 850 1313 +966 800 850 1313

  • If you are calling from outside of Saudi Arabia, an overseas charge may apply.

Riyadh

Tên sân bay Sân bay quốc tế Quốc vương Khalid
Đặt chỗ   +966 800 850 1309+966 800 850 1309

Travel Agent Hotline :   +966 800 850 1313 +966 800 850 1313

  • If you are calling from outside of Saudi Arabia, an overseas charge may apply.