Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Ả Rập Xê-út

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Dammam

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Vua Fahd
Đặt chỗ Local toll-free for STC users: 8008 440 3508008 440 350
0700 - 1900 daily

Local toll-free for non-STC users: 8008 500 2998008 500 299
0700 - 1900 daily

From overseas countries: +852 2747 3344+852 2747 3344
0700 - 1900 daily

Jeddah

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Vua Abdulaziz
Đặt chỗ Local toll-free for STC users: 8008 440 3508008 440 350
0700 - 1900 daily

Local toll-free for non-STC users: 8008 500 2998008 500 299
0700 - 1900 daily

From overseas countries: +852 2747 3344+852 2747 3344
0700 - 1900 daily

Riyadh

Tên sân bay Sân bay quốc tế Quốc vương Khalid
Đặt chỗ Local toll-free for STC users: 8008 440 3508008 440 350
0700 - 1900 daily

Local toll-free for non-STC users: 8008 500 2998008 500 299
0700 - 1900 daily

From overseas countries: +852 2747 3344+852 2747 3344
0700 - 1900 daily
Dịch vụ hành lý Được đại lý NFS Xử lý ++966 (11) 220-2626 / 8