Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Ba Lan

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Warsaw

Tên sân bay Sân bay Warsaw Chopin
Địa Chỉ Tal Aviation Poland Sp.z.o.o.
Al. Jana Pawla ll 11, 00-828 Warsaw, Poland
Đặt chỗ 48 (22) 625 3093

Email: GSAWAWP@cathaypacific.com