Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Philippines

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Cebu

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Mactan-Cebu
Địa Chỉ Ticketing Office
12/F Ayala Life FGU Center,
Mindanao Ave. cor Biliran Rd.,
Cebu Business Park, Cebu City, Philippines 6000

Office Hours:
Monday – Friday (except Public Holidays): 0900 – 1200/ 1330 - 1630
Saturday, Sunday and Public Holidays: Closed
Đặt chỗ

Makati Office:
Toll-free: 180014411011 (For PLDT landline, & Smart Mobile) 180087395117 (For Globe)
+852 27473343 (From overseas countries, please note overseas charge may apply)

Email: MNL#DS@cathaypacific.com

Dịch vụ hành lý +63 917-813-9662

Clark/Angeles City - Mega Manila

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Clark
Địa Chỉ Unit 16 Mezzanine Level,
Clark International Airport,
Clark Freeport Zone, Clark Field,
Pampanga, Philippines 2023

Office hours: (Temporarily close until further notice)
Monday, Tuesday and Friday: 0800 – 1600
Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday: Closed

Important message: Cathay Dragon flights to/from Clark have been cancelled until 30 May 2020.
Đặt chỗ

Makati Office:
Toll-free: 180014411011 (For PLDT landline, & Smart Mobile) 180087395117 (For Globe)
+852 27473343 (From overseas countries, please note overseas charge may apply)

Email: MNL#DS@cathaypacific.com

Dịch vụ hành lý

Davao

Tên sân bay Sân bay quốc tế Francisco Bangoy
Địa Chỉ Ticketing Office
Passenger Terminal Bldg., Francisco Bangoy Intl Airport
Daan Maharlika Highway, Buhangin
Davao City, 8000 Davao del Sur


Office Hours:
Monday-Friday: 0900-1700
Saturday, Sunday and Public Holidays: Closed
Đặt chỗ

Makati Office:
Toll-free: 180014411011 (For PLDT landline, & Smart Mobile) 180087395117 (For Globe)
+852 27473343 (From overseas countries, please note overseas charge may apply)

Email: MNL#DS@cathaypacific.com

Manila

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino
Địa Chỉ Ticketing Office
20F LKG Towers
6801 Ayala Avenue,
Makati City 1226, Philippines

Office Hours:
Monday – Friday (except Public Holidays): 0900 – 1200/ 1300 - 1600
Saturday, Sunday and Public Holidays: Closed
Đặt chỗ

Makati Office:
Toll-free: 180014411011 (For PLDT landline, & Smart Mobile) 180087395117 (For Globe)
+852 27473343 (From overseas countries, please note overseas charge may apply)

Email: MNL#DS@cathaypacific.com

Dịch vụ hành lý +63 (2) 831-7775
Fax: +63 (2) 832-1412
Email: mnl#bag@cathaypacific.com