Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Philippines

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Cebu

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Mactan-Cebu
Địa Chỉ Ticketing Desk
Pre-departure area, Terminal 1,
Mactan Cebu International Airport

Office Hours:
Tuesday and Friday (except Public Holidays): 0900 – 1200 / 1330 –1600
Monday, Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday and Public Holidays: Closed
Đặt chỗ For PLDT landline & Smart Mobile: 180011102720180011102720
24 hours a day, 7 days a week

For Globe: 180089094024180089094024
24 hours a day, 7 days a week

From oversea countries: +63 2 8271 3622+63 2 8271 3622
(overseas charge may apply)
Dịch vụ hành lý +63 917-813-9662

Manila

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino
Địa Chỉ Ticketing Office
20F LKG Towers
6801 Ayala Avenue,
Makati City 1226, Philippines

Office Hours:
Tuesday and Thursday (except Public Holidays): 0900 – 1200 / 1300 – 1600
Monday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday and Public Holidays: Closed
Đặt chỗ For PLDT landline & Smart Mobile: 180011102720180011102720
24 hours a day, 7 days a week

For Globe: 180089094024180089094024
24 hours a day, 7 days a week

From oversea countries: +63 2 8271 3622+63 2 8271 3622
(overseas charge may apply)
Dịch vụ hành lý +63 (2) 831-7775
Fax: +63 (2) 832-1412
Email: mnl#bag@cathaypacific.com