Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Oman

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Muscat

Tên sân bay Quốc tế Muscat
Đặt chỗ Customer Care Department:   +973-16548924+973-16548924
08:00 - 20:00 daily

Email: customerservice_middleeast@cathaypacific.com