Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại New Zealand

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Auckland

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Auckland
Đặt chỗ Flight bookings and enquiries:
0800 456 339 (English)
0800 441 289 (Mandarin & Cantonese)

0800 456 339 (English)
0800 441 289 (Mandarin & Cantonese)

24 hours, 7 days a week

Hotels and Packages:
+64 508 802 994

+64 508 802 994

Mon-Sun 12:00 – 20:00

Additional local numbers
  • Flight Arrival/Departure information: 0800 247 767
  • Asia Miles members: 0800 449 044
  • Marco Polo Green, Silver, Gold members: 0800 453 253
  • Marco Polo Diamond members: 0800 453 252

Christchurch

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Christchurch
Đặt chỗ Flight bookings and enquiries:
0800 456 339 (English)
0800 441 289 (Mandarin & Cantonese)

0800 456 339 (English)
0800 441 289 (Mandarin & Cantonese)

24 hours, 7 days a week

Hotels and Packages:
+64 508 802 994

+64 508 802 994

Mon-Sun 12:00 – 20:00

Additional local numbers
  • Flight Arrival/Departure information: 0800 247 767
  • Asia Miles members: 0800 449 044
  • Marco Polo Green, Silver, Gold members: 0800 453 253
  • Marco Polo Diamond members: 0800 453 252
Dịch vụ hành lý Mishandled/Damaged baggage C/- PlaneBiz
+6433 573 889 / +6421 966 427
Email: baggageservices@planebiz.co.nz