Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Hà Lan

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Amsterdam

Tên sân bay Sân bay Amsterdam Schiphol
Địa Chỉ The Base C / 1e etage, Evert van de Beekstraat 1, 1118 CL Schiphol
Đặt chỗ Flight enquiries:
0800 - 29 29 256 (local toll-free)
+31 707709574 (overseas charge may apply)

0800 - 29 29 256 (local toll-free)
+31 707709574 (overseas charge may apply)

Opening hours:
Daily 08:00 - 20:00

For Travel Agents:
0800 - 29 29 257 (local toll-free)

0800 - 29 29 257 (local toll-free)

E-mail: tradeservices_benelux@cathaypacific.com

Opening hours:
Mon-Fri 09:00 - 18:00
Sat, Sun & Public Holiday: Closed

Hotels and Packages#:
0800 - 02 92 030 (local toll-free)

0800 - 02 92 030 (local toll-free)

Mon-Fri 09:00 - 17:00
Sat, Sun & Public Holiday: Closed

# Hotels and Packages questions are handled by Cathay Pacific Holidays Netherlands BV
Dịch vụ hành lý Tel: +31 (0) 20-7952700
Opening Hours: 1000 - 1900

Fax: +31 (0) 20-7952506