Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Malaysia

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Kuala Lumpur

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur
Địa Chỉ Lot No. C10 – C12
Mezzanine Level
Main Terminal Building
Kuala Lumpur International Airport
64000 Sepang
(No walk-in/local ticketing office)
Đặt chỗ   +60 (3) 2786 2795+60 (3) 2786 2795

  • If you are calling from outside of Malaysia, an overseas charge may apply.
Dịch vụ hành lý Tel: +60 (3) 8776 5772 / +60 (3) 8776 5773
Email: baggageservices@pos.com.my

Penang

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Penang
Địa Chỉ Lot 302, Mezzanine Floor
Penang International Airport
11900 Penang
(No walk-in/local ticketing office)
Đặt chỗ   +60 (3) 2786 2795+60 (3) 2786 2795

  • If you are calling from outside of Malaysia, an overseas charge may apply.
Dịch vụ hành lý Tel: +604 6301020
Email: pen8bag@cathaypacific.com