Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Madagascar

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Antananarivo

Tên sân bay Sân bay Antananarivo
Địa Chỉ Mada Aviation
23, Avenue De l' Independance Analakely, Antananarivo 101 - Madagascar
Đặt chỗ +261 20 22 34602