Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Hàn Quốc

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Seoul

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Incheon
Địa Chỉ 10F, Tower A, K-Twin Towers, 50 Jong-ro 1-gil, Jongno-gu, Seoul, Korea
Đặt chỗ Flight Enquiries: 1644 80031644 8003
English: 24 hours a day, 7 days a week
Korean: Mon-Fri 09:00 - 17:30, Sat, Sun & Public Holiday: Closed

Hotel and Package Enquiries:
805 005 108 (Local Toll-freel)

805 005 108 (Local Toll-freel)

Mon-Fri 09:00 - 17:30
Sat, Sun & Public Holiday: Closed

From overseas:
+82 1644 8003 (Flight enquiries)
+82 2 3478 4108 (Hotel and Package enquiries)

+82 1644 8003 (Flight enquiries)
+82 2 3478 4108 (Hotel and Package enquiries)
Dịch vụ hành lý +82 (32) 744 6770

Email: sel#bag@cathaypacific.com or sel_bag@cathaypacific.com