Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Hàn Quốc

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Busan

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Gimhae
Địa Chỉ Cathay Dragon:
3F, 108, Gonghang-jinipro, Gangseo-gu, Busan, Korea.
Đặt chỗ +82 1644-8003
Dịch vụ hành lý +82 (10) 9752-2500

Jeju

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Jeju
Đặt chỗ +82 1644-8003
Dịch vụ hành lý +82 (64) 749 8701

Seoul

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Incheon
Đặt chỗ +82 1644-8003
Dịch vụ hành lý +82 (32) 744-6770

Email: sel#bag@cathaypacific.com or sel_bag@cathaypacific.com