Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Nhật Bản

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Fukuoka

Tên sân bay Sân bay Fukuoka
Địa Chỉ Island G, 3F, International Terminal Building, Fukuoka Airport
Đặt chỗ Flight enquiries:
0120 46 3838

0120 46 3838


From overseas and IP telephone:
+81 3 6746 1000

+81 3 6746 1000

Mon-Fri 09:00 – 17:30
Sat, Sun & Public Holiday : Closed

Enquiries in English are available 24 hours a day, 7 days a week

Hotels and packages#:
0120 886 877

0120 886 877

Mon-Fri 09:00 - 17:30
Sat, Sun & Public Holiday : Closed

# Hotel and Package Enquiries will be handled by Cathay Holidays Japan
Dịch vụ hành lý +81 92 477 0344

Nagoya

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Chubu Centrair
Địa Chỉ Cathay Pacific:
Island D, 3F, International Terminal Building, Chubu Centrair International Airport
Đặt chỗ Flight enquiries:
0120 46 3838

0120 46 3838


From overseas and IP telephone:
+81 3 6746 1000

+81 3 6746 1000

Mon-Fri 09:00 – 17:30
Sat, Sun & Public Holiday : Closed

Enquiries in English are available 24 hours a day, 7 days a week

Hotels and packages#:
0120 886 877

0120 886 877

Mon-Fri 09:00 - 17:30
Sat, Sun & Public Holiday : Closed

# Hotel and Package Enquiries will be handled by Cathay Holidays Japan
Dịch vụ hành lý +81 569 38 0784

Osaka

Tên sân bay Sân bay quốc tế Kansai
Địa Chỉ Cathay Pacific:
Island C, 4F, Passenger Terminal Building, Kansai International Airport

Baggage Services: +81 724 56 5041
Đặt chỗ Flight enquiries:
0120 46 3838

0120 46 3838


From overseas and IP telephone:
+81 3 6746 1000

+81 3 6746 1000

Mon-Fri 09:00 – 17:30
Sat, Sun & Public Holiday : Closed

Enquiries in English are available 24 hours a day, 7 days a week

Hotels and packages#:
0120 886 877

0120 886 877

Mon-Fri 09:00 - 17:30
Sat, Sun & Public Holiday : Closed

# Hotel and Package Enquiries will be handled by Cathay Holidays Japan

Sapporo

Tên sân bay Sân bay New Chitose
Địa Chỉ Cathay Pacific:
Zone A, 3F, International Terminal, New Chitose International Airport
Đặt chỗ Flight enquiries:
0120 46 3838

0120 46 3838


From overseas and IP telephone:
+81 3 6746 1000

+81 3 6746 1000

Mon-Fri 09:00 – 17:30
Sat, Sun & Public Holiday : Closed

Enquiries in English are available 24 hours a day, 7 days a week

Hotels and packages#:
0120 886 877

0120 886 877

Mon-Fri 09:00 - 17:30
Sat, Sun & Public Holiday : Closed

# Hotel and Package Enquiries will be handled by Cathay Holidays Japan
Dịch vụ hành lý +81 123 45 2161

Tokyo

Tên sân bay Sân bay Haneda
Địa Chỉ Cathay Pacific (Haneda):
Zone J, 3rd Floor
International Flight Passenger Terminal,
Tokyo International Airport (Haneda)

Baggage Services: +81 3 6428 0378
Đặt chỗ Flight enquiries:
0120 46 3838

0120 46 3838


From overseas and IP telephone:
+81 3 6746 1000

+81 3 6746 1000

Mon-Fri 09:00 – 17:30
Sat, Sun & Public Holiday : Closed

Enquiries in English are available 24 hours a day, 7 days a week

Hotels and packages#:
0120 886 877

0120 886 877

Mon-Fri 09:00 - 17:30
Sat, Sun & Public Holiday : Closed

# Hotel and Package Enquiries will be handled by Cathay Holidays Japan

Tokyo

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Narita
Địa Chỉ Cathay Pacific (Narita):
Zone I, 3/F Main Building, Terminal 2, Narita International Airport

Baggage Services: +81 476 32 7673
Đặt chỗ Flight enquiries:
0120 46 3838

0120 46 3838


From overseas and IP telephone:
+81 3 6746 1000

+81 3 6746 1000

Mon-Fri 09:00 – 17:30
Sat, Sun & Public Holiday : Closed

Enquiries in English are available 24 hours a day, 7 days a week

Hotels and packages#:
0120 886 877

0120 886 877

Mon-Fri 09:00 - 17:30
Sat, Sun & Public Holiday : Closed

# Hotel and Package Enquiries will be handled by Cathay Holidays Japan