Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Nhật Bản

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Fukuoka

Tên sân bay Sân bay Fukuoka
Địa Chỉ Island G, 3F, International Terminal Building, Fukuoka Airport
Đặt chỗ   +81 (0) 3 4578 4132+81 (0) 3 4578 4132

 • English: 24 hours a day, 7 days a week
 • Japanese: Mon-Fri 09:00 – 17:30
                    Sat, Sun & Public Holiday: Closed
 • Hotel and package enquiries will be answered by Cathay Holidays Japan on the above number.
 • If you are calling from outside of Japan, an overseas charge may apply.
Dịch vụ hành lý Tel: +81 92 477 0344
Email: fuk8bag@cathaypacific.com

Nagoya

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Chubu Centrair
Địa Chỉ Island D, 3F, International Terminal Building, Chubu Centrair International Airport
Đặt chỗ   +81 (0) 3 4578 4132+81 (0) 3 4578 4132

 • English: 24 hours a day, 7 days a week
 • Japanese: Mon-Fri 09:00 – 17:30
                    Sat, Sun & Public Holiday: Closed
 • Hotel and package enquiries will be answered by Cathay Holidays Japan on the above number.
 • If you are calling from outside of Japan, an overseas charge may apply.
Dịch vụ hành lý Tel: +81-569-380784
Email: ngo8bag@cathaypacific.com /  ngo.bags@swissport.com

Osaka

Tên sân bay Sân bay quốc tế Kansai
Địa Chỉ Island C, 4F, Passenger Terminal Building, Kansai International Airport
Đặt chỗ   +81 (0) 3 4578 4132+81 (0) 3 4578 4132

 • English: 24 hours a day, 7 days a week
 • Japanese: Mon-Fri 09:00 – 17:30
                    Sat, Sun & Public Holiday: Closed
 • Hotel and package enquiries will be answered by Cathay Holidays Japan on the above number.
 • If you are calling from outside of Japan, an overseas charge may apply.
Dịch vụ hành lý Tel: +81 72 4565041
Email: kix8bag@cathaypacific.com /  kixll@ckts.kansai-airports.co.jp

Sapporo

Tên sân bay Sân bay New Chitose
Địa Chỉ Zone A, 3F, International Terminal, New Chitose International Airport
Đặt chỗ   +81 (0) 3 4578 4132+81 (0) 3 4578 4132

 • English: 24 hours a day, 7 days a week
 • Japanese: Mon-Fri 09:00 – 17:30
                    Sat, Sun & Public Holiday: Closed
 • Hotel and package enquiries will be answered by Cathay Holidays Japan on the above number.
 • If you are calling from outside of Japan, an overseas charge may apply.
Dịch vụ hành lý Tel: +81-123-45-2161 / 81-123-45-6776
Email: cts8bag@cathaypacific.com / ctskill@jal.com

Tokyo

Tên sân bay Sân bay Haneda
Địa Chỉ Zone L, 3rd Floor
International Flight Passenger Terminal 3
Tokyo International Airport (Haneda)
Đặt chỗ   +81 (0) 3 4578 4132+81 (0) 3 4578 4132

 • English: 24 hours a day, 7 days a week
 • Japanese: Mon-Fri 09:00 – 17:30
                    Sat, Sun & Public Holiday: Closed
 • Hotel and package enquiries will be answered by Cathay Holidays Japan on the above number.
 • If you are calling from outside of Japan, an overseas charge may apply.
Dịch vụ hành lý Tel: +81 (3) 4578 4132
Email: hnd8bag@cathaypacific.com

Tokyo

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Narita
Địa Chỉ Zone I, 3/F Main Building, Terminal 2, Narita International Airport
Đặt chỗ   +81 (0) 3 4578 4132+81 (0) 3 4578 4132

 • English: 24 hours a day, 7 days a week
 • Japanese: Mon-Fri 09:00 – 17:30
                    Sat, Sun & Public Holiday: Closed
 • Hotel and package enquiries will be answered by Cathay Holidays Japan on the above number.
 • If you are calling from outside of Japan, an overseas charge may apply.
Dịch vụ hành lý Tel: +81(0)476-32-7673
Email: nrt8bag@cathaypacific.com