Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Ý

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Milan

Tên sân bay Sân bay Milan Malpensa
Địa Chỉ Via G.B. Pergolesi, 25
20124 Milan
Dịch vụ hành lý +39 (02) 58581285

Email: MXP_Bag@cathaypacific.com

Rome

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Leonardo Da Vinci (Fiumicino)
Địa Chỉ Torre Uffici 2
Via Generale Felice Santini snc
Aeroporto Int.le Leonardo Da Vinci
00054 Fiumicino (RM)
Dịch vụ hành lý +39 06 833 9 4444

Email: ROM_BAG@cathaypacific.com