Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Ý

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Milan

Tên sân bay Sân bay Milan Malpensa
Địa Chỉ Via G.B: Pergolesi 25
20124 Milano
Đặt chỗ Flight enquiries: 800971720800971720
Mon-Sun 0800–2000

From overseas countries: 0039029995395400390299953954
Mon-Sun 0800–2000

For travel agents: 800971721800971721
Mon-Sun 0800–2000

Hotels and Packages#: 800902932800902932
Mon-Fri 0800-1700
Sat, Sun & Public Holiday: Closed

# Hotels and Packages questions are handled by L’Orchidea S.r.l.

Email: Customerservice_Italy@cathaypacific.com

Requesting Invoice – Only applicable for tickets sold in Italy and departing from Italy. If you require an invoice for your ticket purchase you must send your request WITHIN 24 HOURS OF PURCHASE by writing to the following email

fatture@cathaypacific.com

You must include in the email your fiscal data: Company Name, address, city/VAT number etc) to be used for invoice issuance.
 
Dịch vụ hành lý +39 (02) 58581285

Email: MXP_Bag@cathaypacific.com

Rome

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Leonardo Da Vinci (Fiumicino)
Địa Chỉ Torre Uffici 2
Via Generale Felice Santini snc
Aeroporto Int.le Leonardo Da Vinci
00054 Fiumicino (RM)
Đặt chỗ Flight enquiries: 800971720800971720
Mon-Sun 0800–2000

From overseas countries: 0039029995395400390299953954
Mon-Sun 0800–2000

For travel agents: 800971721800971721
Mon-Sun 0800–2000

Hotels and Packages#: 800902932800902932
Mon-Fri 0800-1700
Sat, Sun & Public Holiday: Closed

# Hotels and Packages questions are handled by L’Orchidea S.r.l.

Email: Customerservice_Italy@cathaypacific.com

Requesting Invoice – Only applicable for tickets sold in Italy and departing from Italy. If you require an invoice for your ticket purchase you must send your request WITHIN 24 HOURS OF PURCHASE by writing to the following email

fatture@cathaypacific.com

You must include in the email your fiscal data: Company Name, address, city/VAT number etc) to be used for invoice issuance.
 
Dịch vụ hành lý +39 06 833 9 4444

Email: ROM_BAG@cathaypacific.com