Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Ireland

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Dublin

Tên sân bay Sân bay Dublin
Đặt chỗ Passenger Assistance:
1 800 812113 (toll free)
+353 17617381 (For calls from outside of Ireland, international charges will apply)

1 800 812113 (toll free)
+353 17617381 (For calls from outside of Ireland, international charges will apply)

Email: customerservice_ie@cathaypacific.com
Daily 0800-2000

Ireland Trade Support: +353 15621416+353 15621416
Email: tradeservices_ie@cathaypacific.com
Monday-Friday 0900-1730