Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Ấn Độ

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Chennai

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Chennai
Đặt chỗ India Passenger Toll-free Number:   
000-800-050-2163

000-800-050-2163


Travel Agency Toll-free Number:   
000-800-050-2164

000-800-050-2164


Overseas Passenger Number:   
+852 2747 3341

+852 2747 3341

(Overseas charge may apply)

India Reservations Operating Hours:
Monday to Saturday: 0930–1730
(Lunch time: 1300-1345)
Sunday & Public holiday: Closed

Note:
 • If you booked through a travel agent, please contact your agency directly to make changes.
 • If you booked through cathaypacific.com, changes can be done through Manage booking.
 • If you have booked a changeable ticket directly with Cathay Pacific reservations office, please call us on the above number.
Dịch vụ hành lý Tel: +91(44)2256-6072
Email: MAA_BAG@cathaypacific.com
Daily 0930–1730 (except public holidays)

Delhi

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Indira Gandhi
Đặt chỗ India Passenger Toll-free Number:   
000-800-050-2163

000-800-050-2163


Travel Agency Toll-free Number:   
000-800-050-2164

000-800-050-2164


Overseas Passenger Number:   
+852 2747 3341

+852 2747 3341

(Overseas charge may apply)

India Reservations Operating Hours:
Monday to Saturday: 0930–1730
(Lunch time: 1300-1345)
Sunday & Public holiday: Closed

Note:
 • If you booked through a travel agent, please contact your agency directly to make changes.
 • If you booked through cathaypacific.com, changes can be done through Manage booking.
 • If you have booked a changeable ticket directly with Cathay Pacific reservations office, please call us on the above number.
Dịch vụ hành lý Tel: +91(11)49638311/12/13
Email: DEL_BAG@cathaypacific.com
Daily 0900–1700 (except public holidays)

Hyderabad

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Rajiv Gandhi
Đặt chỗ India Passenger Toll-free Number:   
000-800-050-2163

000-800-050-2163


Travel Agency Toll-free Number:   
000-800-050-2164

000-800-050-2164


Overseas Passenger Number:   
+852 2747 3341

+852 2747 3341

(Overseas charge may apply)

India Reservations Operating Hours:
Monday to Saturday: 0930–1730
(Lunch time: 1300-1345)
Sunday & Public holiday: Closed

Note:
 • If you booked through a travel agent, please contact your agency directly to make changes.
 • If you booked through cathaypacific.com, changes can be done through Manage booking.
 • If you have booked a changeable ticket directly with Cathay Pacific reservations office, please call us on the above number.
Dịch vụ hành lý Tel: +91(40)66605790
Email: HYD_BAG@cathaypacific.com
Daily 0900–1700

Mumbai

Tên sân bay Sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji Maharaj
Đặt chỗ India Passenger Toll-free Number:   
000-800-050-2163

000-800-050-2163


Travel Agency Toll-free Number:   
000-800-050-2164

000-800-050-2164


Overseas Passenger Number:   
+852 2747 3341

+852 2747 3341

(Overseas charge may apply)

India Reservations Operating Hours:
Monday to Saturday: 0930–1730
(Lunch time: 1300-1345)
Sunday & Public holiday: Closed

Note:
 • If you booked through a travel agent, please contact your agency directly to make changes.
 • If you booked through cathaypacific.com, changes can be done through Manage booking.
 • If you have booked a changeable ticket directly with Cathay Pacific reservations office, please call us on the above number.
Dịch vụ hành lý Tel: +91(22)66859002 / 66859003
Email: BOM_BAG@cathaypacific.com
Daily 0930–1730 (except public holidays)