Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Đặc khu hành chính Hồng Kông

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Hồng Kông

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Hong Kong
Địa Chỉ Cathay Pacific:
Head Office:
Cathay Pacific City,
8 Scenic Road,
Hong Kong International Airport,
Lantau, Hong Kong
Reservations and enquiries after office hours :

Tel : (852) 2747 3333
Facebook: @cathaypacificHK
Twitter : @cathaypacific
Đặt chỗ Flight enquiries: 2747-33332747-3333 (24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần)

Hotels and packages: 2747-33112747-3311 (0700-2100, 7 ngày/tuần)

24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần
Dịch vụ hành lý Tel: +852 2747-7838
Fax:+852 2362-7407
Daily 07:00-23:30

Please click here for Baggage Claims information

Other information
The Hong Kong Police Website
Hong Kong International Airport Website