Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Đức

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Frankfurt

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Frankfurt
Địa Chỉ Lyoner Strasse 15, D-60528 Frankfurt (Do not offer booking change service or ticket sales on site)
Đặt chỗ Passenger assistance:
0800 – 7244208 (toll free number)
+49 69 299 571 109 (For calls from outside Germany, international charges will apply)

0800 – 7244208 (toll free number)
+49 69 299 571 109 (For calls from outside Germany, international charges will apply)


For travel agents:
0800-7244209

0800-7244209

Mon - Sun 0800 – 2000
Email for Travel Agency: Tradeservices_germany@cathaypacific.com
Dịch vụ hành lý +49 69 690 71001

Hành lý thất lạc:
Email: Baggage-tracing@fraport.de