Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Đức

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Frankfurt

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Frankfurt
Địa Chỉ Lyoner Strasse 15, D-60528 Frankfurt (Do not offer booking change service or ticket sales on site)
Đặt chỗ Service Requests:
Email: fra_customersales@cathaypacific.com

Toll-free number for calls from Germany:
0800 – 7244208

If you call from outside Germany please use the following number:
+49 69 299 571 109 (fees may apply)


Mon - Sun 0800 - 2000
Dịch vụ hành lý +49 69 690 71001

Hành lý thất lạc:
Email: Baggage-tracing@fraport.de