Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Đức

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Frankfurt

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Frankfurt
Địa Chỉ Lyoner Strasse 15, D-60528 Frankfurt (Do not offer booking change service or ticket sales on site)
Đặt chỗ Passenger assistance:
+49 322 2186 3556

+49 322 2186 3556

Mon - Fri 08:00 - 20:00
Sat - Sun 10:00 - 18:00

For calls from outside Germany:
+49 322 2186 3556

+49 322 2186 3556

Mon - Fri 08:00 - 20:00
Sat - Sun 10:00 - 18:00

For travel agents:
+49 800 037 8268

+49 800 037 8268

Mon - Fri 08:00 - 20:00
Sat - Sun 10:00 - 18:00
Email for Travel Agency: Tradeservices_germany@cathaypacific.com
Dịch vụ hành lý +49 69 690 71001

Hành lý thất lạc:
Email: Baggage-tracing@fraport.de