Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Pháp

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Paris

Tên sân bay Sân bay Charles De Gaulle
Địa Chỉ Ticketing and Customer Sales
Terminal 2E, Charles de Gaulle (Roissy) Airport, France

Opening hours
From 3 hours before departure until flight departure (daily)
Đặt chỗ Passenger assistance:   
+33 1 57 32 95 34

+33 1 57 32 95 34

09:00 - 17:00 (French & English), Mon-Fri
10:00 - 18:00 (English), Sat-Sun

For travel agents :   
+33 805 542 942

+33 805 542 942

09:00 - 17:00, Mon-Fri
Dịch vụ hành lý Delayed or damaged baggage:
TEL: +33 (0)1 8403 0254
Office Hours: 08:00-20:00 (Daily)
Email: cdgllt2@sba60.fr & PAR_BAG@cathaypacific.com