Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Đan Mạch

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Copenhagen

Tên sân bay Phi trường Copenhagen, Kastrup
Đặt chỗ   +48 (22) 536 4293+48 (22) 536 4293

  • This number services the following countries/regions:
    Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Montenegro, Norway, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sweden, Türkiye
  • If you are calling from outside of Poland, an overseas charge may apply.