Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Cyprus

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Larnaca

Tên sân bay Larnaca International
Địa Chỉ Louis Aviation Limited,
11, Limassol Ave.
2112 Nicosia,
P.O. Box 21301,
CY 1506 Nicosia, Cyprus
Đặt chỗ 357 2400 8875
email: GSA#NICP@CATHAYPACIFIC.COM