Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Colombia

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Bogota

Tên sân bay El Dorado
Địa Chỉ Av Cr 9 #115-06
Oficina 804
Bogota, Colombia
Đặt chỗ +57 (1) 620 3515
Di động: +57 320 275 3734
Email: gsa#bogp@cathaypacific.com