Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Chile

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Santiago

Tên sân bay Sân bay quốc tế Comodoro Arturo Merino Benítez
Địa Chỉ Discover the World Chile GSA
Enrique Foster Norte 0115, Of 512
Las Condes
Santiago, Chile
Đặt chỗ Tel:   (56) 2 - 2487-9823 / (56) 9 - 9419-4613(56) 2 - 2487-9823 / (56) 9 - 9419-4613
Email: cathaypacific@discovertheworld.cl