Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Canada

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Toronto

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Toronto Lester B.
Đặt chỗ   1 (833) 895-35351 (833) 895-3535

Using a TTY/TDD device (for hearing impaired only):
Dial 711 to be connected through the Relay Service
Dịch vụ hành lý Tel: +1 905 671 4661
Email: yyz8bag@cathaypacific.com

Vancouver

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Vancouver
Đặt chỗ   1 (833) 895-35351 (833) 895-3535

Using a TTY/TDD device (for hearing impaired only):
Dial 711 to be connected through the Relay Service
Dịch vụ hành lý Tel: +1 604 606 5963
Email: yvr8bag@cathaypacific.com