Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Canada

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Toronto

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Toronto Lester B.
Đặt chỗ Flight enquiries:
1 (800) 268-6868

1 (800) 268-6868

24 hours a day, 7 days a week

Hotel and Package enquiries:
1 (833) 673-6148

1 (833) 673-6148

Mon-Fri 06:00 - 17:30 PST
Sat 06:00 - 16:00 PST
Sun & Christmas day: Closed

Using a TTY/TDD device (for hearing impaired only):
Dial 711 to be connected through the Relay Service

Additional local numbers
Asia Miles members: 1 (877) 631-6283
Marco Polo Green, Silver, Gold members: 1 (855) 214-5935
Marco Polo Diamond members: 1 (855) 882-6473
Dịch vụ hành lý Swissport arrival services
Tel: 1 (905) 694-1736
Office Hours: 09:00 - 21:00, daily
Email: mhb.yyz@swissport.com

Vancouver

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Vancouver
Đặt chỗ Flight enquiries:
1 (800) 268-6868

1 (800) 268-6868

24 hours a day, 7 days a week

Hotel and Package enquiries:
1 (833) 673-6148

1 (833) 673-6148

Mon-Fri 06:00 - 17:30 PST
Sat 06:00 - 16:00 PST
Sun & Christmas day: Closed

Using a TTY/TDD device (for hearing impaired only):
Dial 711 to be connected through the Relay Service

Additional local numbers
Asia Miles members: 1 (877) 631-6283
Marco Polo Green, Silver, Gold members: 1 (855) 214-5935
Marco Polo Diamond members: 1 (855) 882-6473
Dịch vụ hành lý +1 (604) 606-5963
Email: Yvr#bag@cathaypacific.com