Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Cam-pu-chia

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Phnom Penh

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Phnom Penh
Địa Chỉ Cathay Pacific / Cathay Dragon: 
Hong Kong Dragon Airlines Ltd, Ground Floor Regency Complex C, Suite 12-14C, Samdach Monireth Blvd, Sk. Tomnoubteouk, kh. Chamkarmon, Phnom Penh City, Kingdom of Cambodia. 

Opening hours
Mon-Fri: 0800-1200 and 1300-1700
Sat/Public holidays: closed 

Email: pnh.res@cathaydragon.com
Dịch vụ hành lý +855 (69) 800 026

Siem Reap

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Siem Reap
Dịch vụ hành lý +855 (63) 761 261 EXT.6227
+855 (0) 6122 2017