Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Brazil

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Sao Paolo

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Sao Paulo/Guarulhos
Địa Chỉ Discover the World
Rua Helena, 280
CJ 1101/1102 – Vila Olimpia,
Sao Paulo, Brazil
Cep 04552-050
Đặt chỗ (55) 11 4371-0443
Email: CathayBrazil@discovertheworld.co

Mon-Fri 09:00 - 18:00, closed on Sat/Sun/public holidays