Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Bỉ

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Brussels

Tên sân bay Sân bay Brussels
Địa Chỉ Swissport Ticketing Desk,
Departure Level,
Brussels Airport
Đặt chỗ   +32 2 620 8023+32 2 620 8023

  • Hotel and package enquiries will be answered by Cathay Pacific Holidays Netherlands BV on the above number.
  • If you are calling from outside of Belgium, an overseas charge may apply.