Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Bỉ

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Brussels

Tên sân bay Sân bay Brussels
Địa Chỉ Swissport Ticketing Desk,
Departure Level,
Brussels Airport
Đặt chỗ From Belgium (Passenger Service Centre): 0800 818710800 81871 (Daily, 08:00 - 20:00h.)

From Belgium (Travel Agent Service Centre): 0800 818720800 81872 (Daily, 09:00 - 17:00h.)

From Luxembourg: 00352 800 8517000352 800 85170

From other countries: +31 707709574+31 707709574

Questions about bookings, flights, reservations:
Daily, 08:00 - 20:00h.

Questions about hotels and packages#
Daily, 09:00 - 17:00h.

# For your hotel and package questions, service will be provided by Cathay Pacific Holidays Netherlands BV
Dịch vụ hành lý Swissport
Tel: +32 2 788 3344
Fax: +32 2 788 3270
Email: bru.lostbag@swissport.com
          bru#bag@cathaypacific.com