Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Bỉ

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Brussels

Tên sân bay Sân bay Brussels
Địa Chỉ Swissport Ticketing Desk,
Departure Level,
Brussels Airport
Đặt chỗ Passenger Assistance:
From Belgium: 0800 81871
From Luxembourg: 00352 800 85 170
From other countries: +31 (0) 707 709 574

From Belgium: 0800 81871
From Luxembourg: 00352 800 85 170
From other countries: +31 (0) 707 709 574

Mon-Sun 08:00 - 20:00

Trade Support:
From Belgium: 0800 81872

From Belgium: 0800 81872

Mon-Fri 09:00 - 18:00
Sat, Sun & Public Holiday: Closed

E-mail: tradeservices_benelux@cathaypacific.com

Questions about hotels and packages#
Daily, 09:00 - 17:00h.

# For your hotel and package questions, service will be provided by Cathay Pacific Holidays Netherlands BV