Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Áo

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Vienna

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Vienna
Đặt chỗ Reservations hotline:
+ 49 69 299 571 109 ( For calls from outside Germany, international charges will apply)

+ 49 69 299 571 109 ( For calls from outside Germany, international charges will apply)

Monday - Sunday 08:00 – 20:00
Email: customerservice_austria@cathaypacific.com

Travel Agents Hotline:
+49 69 945 189 150

+49 69 945 189 150

Monday - Sunday 08:00 – 20:00
Email: tradeservices_austria@cathaypacific.com