Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Úc

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Adelaide

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Adelaide
Đặt chỗ   +61 131 747+61 131 747

  • If you are calling from outside of Australia, an overseas charge may apply.
Dịch vụ hành lý Tel: +61 131 747
Email: adl8bag@cathaypacific.com

Brisbane

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Brisbane
Đặt chỗ   +61 131 747+61 131 747

  • If you are calling from outside of Australia, an overseas charge may apply.
Dịch vụ hành lý Tel: +61 7 3114 1277
Email: bne8bag@cathaypacific.com

Melbourne

Tên sân bay Sân bay Melbourne
Đặt chỗ   +61 131 747+61 131 747

  • If you are calling from outside of Australia, an overseas charge may apply.
Dịch vụ hành lý Tel: +61 3 7007 4665
Email: mel8bag@cathaypacific.com

Perth

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Perth
Đặt chỗ   +61 131 747+61 131 747

  • If you are calling from outside of Australia, an overseas charge may apply.
Dịch vụ hành lý Tel: +61 4 6779 3838
Email: per8bag@cathaypacific.com

Sydney

Tên sân bay Sân bay Sydney (Kingsford Smith)
Đặt chỗ   +61 131 747+61 131 747

  • If you are calling from outside of Australia, an overseas charge may apply.
Dịch vụ hành lý Tel: +61 02 8337 9251
Email: syd8bag@cathaypacific.com