Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Úc

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Adelaide

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Adelaide
Đặt chỗ   +61 131 747+61 131 747

  • If you are calling from outside of Australia, an overseas charge may apply.
Dịch vụ hành lý Mishandled baggage
Menzies Aviation
Terminal 1, Level 1 offices, Adelaide Airport 5950
Tel: +61 131 747
Email: adl.mhl@menziesaviation.com

Brisbane

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Brisbane
Đặt chỗ   +61 131 747+61 131 747

  • If you are calling from outside of Australia, an overseas charge may apply.
Dịch vụ hành lý Hành lý thất lạc:
Menzies Aviation
Tầng 1, Nhà ga quốc tế, Sân bay Brisbane, Queensland 4007
ĐT: +61 131 747
Email: BNEBAGGAGE.SERVICES@MENZIESAVIATION.COM

Melbourne

Tên sân bay Sân bay Melbourne
Đặt chỗ   +61 131 747+61 131 747

  • If you are calling from outside of Australia, an overseas charge may apply.
Dịch vụ hành lý Hành lý thất lạc:
Dịch vụ hành lý Menzies: +61 131 747

Perth

Tên sân bay Sân bay Quốc tế Perth
Đặt chỗ   +61 131 747+61 131 747

  • If you are calling from outside of Australia, an overseas charge may apply.
Dịch vụ hành lý Mishandled baggage:
Menzies Aviation
Perth International Airport, Menzies Baggage Services Office
Tel: +61 131 747
Email: bags_per@skystar.com.au

Sydney

Tên sân bay Sân bay Sydney (Kingsford Smith)
Đặt chỗ   +61 131 747+61 131 747

  • If you are calling from outside of Australia, an overseas charge may apply.
Dịch vụ hành lý Mishandled baggage:
Menzies Aviation
Tel: +61 131 747
Email: syd.mhl@menziesaviation.com