Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi tại Argentina

Vui lòng tìm thông tin liên hệ tại địa phương của chúng tôi ở phía dưới

Buenos Aires

Tên sân bay Sân bay Ministro Pistarini
Địa Chỉ Discover the World
462, Lavalle St., 2nd Floor,
Buenos Aires, C1047AAJ, Argentina
Đặt chỗ +54 (11) 5274 1600
Email: aereos@discoverbue.com.ar