• ภาพรวมเที่ยวบิน

 • ลงชื่อเข้าใช้ / สมัครoneworld

  เมืองปลายทางบางแห่งกําหนดให้ผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์มคำชี้แจงด้านการเดินทางทางออนไลน์อย่างครบถ้วน หากท่านกําลังจะเดินทางไปยังเมืองปลายทางต่อไปนี้ โปรดกรอกแบบฟอร์มเหล่านี้ก่อนที่จะเดินทางมายังสนามบิน

  มืองปลายทาง แบบฟอร์มคำชี้แจงด้านการเดินทาง
  กัมพูชา ขาเข้า Cambodia e-Arrival (CeA)
  แคนาดา ขาเข้า ArriveCAN
  อินโดนีเซีย ขาเข้า e-Customs Declaration
  ญี่ปุ่น ขาเข้า ไปที่ Japan Web
  เกาหลี ขาเข้า

  Q-code

  Customs Declaration Form

  มาเลเซีย ขาเข้า

  Malaysia Digital Arrival Card (MDAC)

  นิวซีแลนด์ ขาเข้า NZ Travel Declaration
  ฟิลิปปินส์ ขาเข้าและขาออก eTravel
  สิงคโปร์ ขาเข้า SGAC (Singapore Arrival Card)
  ศรีลังกา ขาเข้าและขาออก Digital Sri Lanka
  ไต้หวันของจีน ขาเข้า Arrival Card